“Đảng bộ VRG đã thực hiện tốt vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo toàn diện, trực tiếp”

LTS: Tạp chí Cao su VN trân trọng giới thiệu phát biểu của đ/c Y Thanh Hà Niê Kđăm – UV dự khuyết BCH TW Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ VRG lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 vừa qua.

Đ/c Y Thanh Hà Niê Kđăm – UV dự khuyết BCH TW Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW phát biểu tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ VRG khóa IX nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ảnh: Vũ Phong

“Trong 5 năm qua, tình hình thế giới và khu vực chuyển biến nhanh, phức tạp, dịch bệnh, đặc biệt là dịch Covid-19 đã tác động sâu rộng đến nền kinh tế nước ta, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động SXKD của các doanh nghiệp, trong đó có VRG. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, của các Ban Bộ ngành, mà trực tiếp là Đảng bộ Khối DNTW, Bộ NN & PTNT, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Đảng bộ Tập đoàn đã đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí và hành động, lãnh đạo cán bộ, đảng viên, NLĐ ngày đêm hăng say lao động, cho ra đời những dòng nhựa trắng để cao su thực sự là dòng chảy của cuộc sống. Đồng thời đã nỗ lực, sáng tạo phấn đấu cơ bản hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn khóa VIII nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra.

Đảng bộ Tập đoàn đã thực hiện tốt vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo triển khai toàn diện các mặt xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị, đạt được những kết quả quan trọng, góp phần vào thành công chung của Khối DNTW và sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Nổi bật là về công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ Tập đoàn đã thực hiện bài bản nề nếp các mặt công tác xây dựng Đảng, khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện, trực tiếp tại doanh nghiệp Nhà nước.

Triển khai có hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, chú trọng đổi mới việc học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện nghiêm túc Nghị quyết TW IV khóa XI, khóa XII về xây dựng Đảng gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc “Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, góp phần ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác của đội ngũ cán bộ, Đảng viên, công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí được chú trọng và tăng cường.

Đảng ủy Tập đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các quy định của TW, của Đảng ủy Khối về công tác tổ chức xây dựng Đảng, đặc biệt là Quy định số 69 của Ban Bí thư, hướng dẫn số 17 của Ban Tổ chức TW về hợp nhất các ban tham mưu, giúp việc của Đảng với các cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương ứng. Đồng thời chủ động sắp xếp, đổi mới bộ máy tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả, thực hiện đồng bộ công tác quy hoạch, đào tạo hoặc bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ theo quy định.

Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, đã thực hiện nghiêm các quy tắc sinh hoạt Đảng. Trong đó có công tác phát triển đảng viên, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, cũng như công tác bảo vệ chính trị nội bộ có chuyển biến tích cực. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tích cực được đẩy mạnh, chất lượng ngày càng được nâng cao, thực hiện tốt công tác dân vận và quy chế dân chủ cơ sở, không ngừng chăm lo, kiện toàn và xây dựng tổ chức đoàn thể vững mạnh. Triển khai hiệu quả các hoạt động, các phong trào thi đua yêu nước, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị.

Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng bộ Tập đoàn đã chỉ đạo, lãnh đạo đổi mới nâng cao năng lực quản trị, điều hành linh hoạt hiệu quả, ứng dụng KHKT, tiết giảm chi phí, hạ giá thành, bảo đảm hiệu quả SXKD, đóng góp lớn cho nguồn thu của ngân sách Nhà nước, vốn Nhà nước tiếp tục được bảo toàn và phát triển tốt.

Tập đoàn đã thực hiện tốt vai trò đi đầu trong chương trình phát triển nông nghiệp nông dân nông thôn, thúc đẩy phát triển sản xuất kết hợp bảo đảm môi trường sinh thái và cơ sở hạ tầng, không ngừng tăng năng suất để đảm bảo việc làm tạo đời sống  ổn định cho NLĐ, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, an ninh quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nơi cao su đứng chân, đặc biệt vùng sâu vùng xa vùng biên giới. Đồng thời góp phần xây dựng quan hệ ngoại giao tốt đẹp giữa VN với CHDCND Lào và Vương quốc Campuchia.

Điểm nổi bật trong nhiệm kỳ vừa qua là Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ cơ cấu lại Tập đoàn, đã hoàn thành công tác CPH Công ty mẹ Tập đoàn cùng với 20 công ty TNHH MTV và 4 đơn vị sự nghiệp. Tập đoàn đã chuyển sang hoạt động theo công ty CP từ ngày 1/6/2018 và cổ phiếu của Tập đoàn đã chính thức giao dịch trên Sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM.

Những kết quả trên đã đóng góp hết sức quan trọng trong việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra. Thay mặt BTV Đảng ủy Khối DNTW, tôi xin chúc mừng và biểu dương thành quả quan trọng mà Đảng bộ Tập đoàn đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Đ/c Y Thanh Hà Niê Kđăm – UV dự khuyết BCH TW Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW (thứ tư từ trái qua) tặng hoa chúc mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ VRG khóa IX. Ảnh: Vũ Phong

Trong những năm tới, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp khó lường, cách mạng công nghiệp lần thứ 4 phát triển mạnh mẽ, đột phá trên nhiều lĩnh vực tạo thời cơ và thách thức đối với mọi quốc gia, cạnh tranh kinh tế, chiến tranh thương mại giữa các nước lớn, những ảnh hưởng nặng nề do dịch bệnh Covid-19, những diễn biến trên toàn cầu và cả trong nước. Tình hình thế giới và trong nước  có cả thuận lợi và khó khăn, thách thức cùng đan xen, đặt ra nhiều vần đề mới. Bên cạnh đó, sản lượng cao su thiên nhiên VN có khả năng tăng do năng suất được cải thiện nhờ giống mới cho năng suất cao và tiến bộ kỹ thuật. Tuy nhiên giá cao su thiên nhiên được dự báo có khả năng không tăng, biến đổi khí hậu và thiên tai luôn tiềm ẩn đối với sản xuất nông nghiệp, một số quy định về đất đai, đầu tư, thuế chưa rõ ràng là những vấn đề ảnh hưởng đến hoạt động trong SXKD của VRG trong thời gian tới. Để hoàn thành tốt Nghị quyết Đại hội khóa IX nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ VRG cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, cụ thể:

Một là, tập trung công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, không ngừng chăm lo xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh về chính trị tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Xem đây là nhiệm vụ then chốt quyết định hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Tập đoàn. Thường xuyên theo dõi nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng của đội ngũ cán bộ, Đảng viên, NLĐ để có biện pháp xử lý kịp thời và hiệu quả những vấn đề nảy sinh. Đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng theo hướng cụ thể, xác thực phù hợp với từng loại hình tổ chức Đảng, gắn hoạt động của Đảng bộ, Chi bộ với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị và trách nhiệm đối với nhiệm vụ chung của Đảng bộ.

Tăng cường cải thiện nội bộ, mở rộng dân chủ đi đôi với nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, chăm lo công tác phát triển Đảng, nâng cao chất lượng của Đảng viên, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức Đảng và đảng viên, thực hiện tốt công tác dân vận và thực hiện đúng quy chế dân chủ của cơ sở. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Nghị quyết TW IV khóa XI, khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn ảnh hưởng sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ, gắn với đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối DNTW lần thứ III và các Nghị quyết, Chỉ thị, kết luận quy định của TW, của Đảng bộ Khối trong nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Hai là, tập trung lãnh đạo thực hiện quyết liệt hiệu quả nhiệm vụ chính trị hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025. Thực hiện các giải pháp đồng bộ trước mắt và lâu dài để phát huy tối đa tiềm năng của ngành cao su, nghiên cứu chuyển đổi một phần diện tích cao su già cỗi, đến kỳ thanh lý hiệu quả thấp sang trồng cây khác, hoặc ngành nghề kinh doanh có hiệu quả hơn. Tập trung phát triển các cơ sở công nghiệp phụ trợ nhằm nâng cao giá trị gia tăng trong ngành cao su, nghiên cứu mở rộng quy mô tăng cường hiệu quả và hiện đại hóa ngành chế biến gỗ, đẩy mạnh mở rộng diện tích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao…

Đẩy mạnh việc liên kết, liên doanh hợp tác đầu tư với các đối tác có năng lực. Phát triển Tập đoàn theo hướng bền vững hài hòa giữa phát triển kinh tế với trách nhiệm đối với xã hội và bảo vệ môi trường, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường, xây dựng và nâng cao thương hiệu VRG trở thành thương hiệu mạnh có uy tín trong và ngoài nước. Kết hợp phát triển kinh tế với thực hiện nhiệm vụ an ninh quốc phòng nhất là ở vùng sâu, vùng xa vùng biên giới.

Ba là, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của Tập đoàn. Tập trung thực hiện Nghị quyết số 12 ngày 3/6/2017 của Ban Chấp hành TW về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Nhà nước. Không ngừng đổi mới, sáng tạo nâng cao hiệu quả kinh doanh gắn việc sắp xếp cơ cấu lại tổ chức bộ máy. Đổi mới mô hình tăng trưởng nâng cao hiệu quả sử dụng đất, đẩy nhanh chuyển giao ứng dụng khoa học kỹ thuật, nâng cao năng suất chất lượng.

Huy động có hiệu quả mọi nguồn lực tạo động lực để phát triển nhanh bền vững. Tiếp tục tập trung triển khai làm cho các giá trị văn hóa của Tập đoàn, truyền thống Phú Riềng Đỏ anh hùng của ngành Cao su VN thấm sâu vào mọi hoạt động của hệ thống chính trị toàn Tập đoàn, đảm bảo thu nhập việc làm ổn định cho NLĐ. Thực hiện tốt chủ trương các đơn vị ưu tiên sử dụng các sản phẩm dịch vụ của nhau trong Tập đoàn và trong Khối DNTW.

Bốn là, tiếp tục đổi mới nội dung phương thức lãnh đạo của cấp ủy, coi trọng công tác kiểm tra, giám sát kịp thời phát hiện và ngăn ngừa các biểu hiện vi phạm. Cụ thể hóa sự lãnh đạo thông qua Nghị quyết chuyên đề; lãnh đạo thực hiện các chủ trương lớn, quan trọng về kinh doanh, về tái cơ cấu bộ máy và về công tác cán bộ. Phát hiện và đề xuất tháo gỡ giải quyết các khó khăn, vướng mắt trong quá trình hoạt động kinh doanh của Tập đoàn. Với những mục tiêu cụ thể trên, Đảng bộ Tập đoàn phải thực sự tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức, lối sống gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, thường xuyên tự học tập bồi dưỡng cập nhật các kiến thức chuyên ngành, tham gia có hiệu quả góp phần vào sự lãnh đạo tổ chức Đảng đối với nhiệm vụ kinh doanh của Tập đoàn.

Với truyền thống trên 90 năm đấu tranh xây dựng và phát triển của ngành Cao su Việt Nam và tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, phát triển, tôi tin tưởng rằng cấp ủy khóa mới sẽ tiếp tục lãnh đạo, xây dựng VRG ngày càng vững mạnh. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025, đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của các doanh nghiệp trong Khối DNTW và sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa”.

TRẦN HUỲNH (ghi)