Gửi trọn niềm tin

CSVN – Tháng Tám, tháng của mùa thu đất trời, tháng của bao sự kiện lịch sử đất nước, dân tộc. Tháng Tám, đối với ngành cao su đang dần vào mùa cao điểm khai thác mủ, chạy đua với thời gian chắn che mưa bão, cùng mọi cấp, mọi ngành, địa phương và nhân dân cả nước ngăn chặn bùng phát dịch Covid-19, đe dọa phục hồi kinh tế.

Ảnh: Dzũng Nguyễn

Ngành cao su đã và đang thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa đẩy mạnh sản xuất kinh doanh trong điều kiện khách quan, chủ quan muôn vàn khó khăn thách thức. Với quyết tâm chính trị, bằng mọi giải pháp chung sức chung lòng phấn đấu cao nhất để hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2020 – năm cuối cùng của nhiệm kỳ Đại hội VIII (2015-2020) Đảng bộ VRG.

“Ôn cố tri tân”. Tự hào mà nói rằng: Từ chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng năm 1929 tại Phú Riềng đến Đảng bộ VRG 2020 – Một chặng đường hơn 90 năm. Lịch sử đã giao sứ mệnh lãnh đạo cho đội tiên phong của giai cấp công nhân cao su trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

45 năm (1929-1975) có Đảng dẫn đường, sức người sức của cao su cùng cả nước, với khát vọng độc lập đã đứng lên tự giải phóng thoát khỏi kiếp nô lệ lầm than, giành độc lập dân tộc. Hai cuộc kháng chiến trường kỳ chiến đấu chống xâm lược thống nhất Tổ quốc. Với lớp lớp đảng viên người thợ, những miền đất cao su – “chiến trường máu và hoa”.

45 năm (1975-2020), thế hệ nối tiếp thế hệ viết tiếp trang sử vàng chói lọi, khôi phục vườn cây, nhà máy, mở đất khắp miền phủ xanh những cánh rừng cao su bạt ngàn, khơi dòng vàng trắng để dựng xây, bảo vệ đất nước. Tạo dựng một Tập đoàn kinh tế mạnh xã hội chủ nghĩa, hội nhập và phát triển trong sự nghiệp CNH- HĐH – “Cao su – Dòng chảy cuộc sống”.

Từ “Phú Riềng đỏ” anh hùng ta đi suốt 90 năm, bao hy sinh mất mát, bao chông gai đạp bằng, bao chiến công lẫy lừng, đã tô thắm thêm cờ Tổ quốc, cờ Đảng bằng máu, mồ hôi, trí tuệ của giai cấp công nhân cao su. Cho đất thêm nồng, rừng thêm xanh và dòng nhựa trắng bất tận.

Ảnh: Trang Đỗ

Thế hệ đảng viên và người thợ cao su hôm nay luôn khắc sâu vào tâm khảm các giá trị truyền thống, nó được kết tinh từ cốt cách, ý chí kiên cường, bản lĩnh vô song, Chủ nghĩa anh hùng cách mạng chiến đấu và chiến thắng của thế hệ cha anh đi trước. Vinh dự và tự hào được kế tục viết tiếp bản anh hùng ca. Đại hội lần thứ IX Đảng bộ VRG như một mốc son tổng kết 1/9 chặng đường 45 năm ấy. Hoạch định một chiến lược đi tới với tầm nhìn và khát vọng: Phát triển bền vững – Tập đoàn mạnh – Công nhân giàu. Với 3 trụ cột: Phát triển kinh tế – Trách nhiệm xã hội – Bảo vệ môi trường.

Những thành tựu đạt được, những hạn chế tồn tại của quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của nhiệm kỳ qua cần nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá một cách sâu sắc toàn diện và cụ thể, lý luận và thực tiễn để thấy được bức tranh toàn cảnh ngành cao su hôm qua, hôm nay và ngày mai. Năm tháng sẽ đi qua, tất cả đều trở thành dấu ấn của lịch sử, song nó lại là hành trang đầy tự hào, hun đúc ý chí, tập hợp đoàn kết tạo nên sức mạnh, khơi nguồn sáng tạo, kiên định và bản lĩnh để tiến nhanh, tiến vững chắc trên bước đường mới.

Những chỉ tiêu, chỉ số phát triển là những con số biết nói được khẳng định biện chứng mang tính khoa học và thực tiễn sâu sắc, nó là nhịp sống, là tư duy mới để vượt lên chính mình và kỳ vọng với nguồn lực đã và đang có. Vấn đề còn lại là con người và tổ chức. Đảng cần những đảng viên tâm, trí, dũng vẹn toàn. “Hồng” và “Chuyên” như lời Bác Hồ dạy, phẩm giá trắng trong, chiến đấu và hy sinh vì nghiệp lớn của Đảng, của dân tộc và của ngành. Đây cũng là thời điểm chuyển giao thế hệ lãnh đạo của ngành. “Tre già măng mọc” phù hợp với quy luật được chuẩn bị kỹ càng bài bản, trọng dụng hiền tài, giàu tâm huyết với ngành với công nhân, đủ sức kế tục xứng đáng.

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ  sở Đảng, năng lực quản trị, điều hành doanh nghiệp hiệu quả và tiên tiến. Tái cơ cấu ngành và từng doanh nghiệp, từng lĩnh vực sản xuất kinh doanh. Khai thác hiệu quả mọi nguồn lực, khẳng định thương hiệu VRG, sức cạnh tranh tạo thế mạnh để tăng trưởng một cách bền vững.

Chăm lo đời sống, an sinh xã hội cho công nhân lao động để họ sống tốt, sống đẹp, gắn bó thủy chung với vườn cây, nhà máy, làm giàu trong từng công việc  và sản phẩm do họ tạo ra. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ Tập đoàn đối với các tổ chức đoàn thể trong hệ thống chính trị để đồng hành cùng Tập đoàn, doanh nghiệp, đồng hành cùng người lao động để tổ chức sản xuất kinh doanh tốt nhất, hiệu quả nhất. Tổ chức đời sống vật chất, tinh thần người lao động hạnh phúc nhất.

5 năm tới với những nhiệm vụ trọng tâm, những đột phá quan trọng tạo sự tăng trưởng vững chắc là tiền đề quyết định với sách lược: “Ổn định – Tăng trưởng – Phát triển”, hướng tầm nhìn kỷ niệm 100 năm truyền thống ngành cao su. Dẫu biết rằng phía trước đang ngổn ngang bao khó khăn thách thức song thời cơ, vận hội đan xen. Chúng ta có truyền thống vẻ vang, sức vóc đủ mạnh, có ý chí khát vọng mãnh liệt, đường hướng đúng và trúng, hành động sáng tạo quyết liệt, luôn kiên định mục tiêu như một lời tri ân với các thế hệ cha anh đi trước, một cam kết của thế hệ hôm nay.

Kỳ vọng lớn lao về nhiệm kỳ IX Đại hội Đảng bộ VRG, kính chúc đội tiên phong của công nhân cao su Việt Nam CHIẾN THẮNG. Xin gửi trọn niềm tin.

TRỌNG NHÂN