Tháng Tám 27, 2020

Cao su – dòng chảy hào hùng

(tiếp theo kỳ trước) LTS: “Cao su – Dòng chảy hào hùng” của tác giả Minh Anh (tên thật của anh là Võ Sỹ Lực – Nguyên Chủ tịch HĐTV VRG). Tác phẩm viết theo

Cao su Chư Păh: Tuyên dương 552 học sinh

CSVNO – Chiều 25/8 Công ty THHH MTV Cao su Chư Păh phối hợp với Công đoàn công ty tổ chức tuyên dương và khen thưởng các em học sinh là con của công nhân

Cao su – dòng chảy hào hùng

(tiếp theo kỳ trước) LTS: “Cao su – Dòng chảy hào hùng” của tác giả Minh Anh (tên thật của anh là Võ Sỹ Lực