Hiệu quả từ phong trào sáng tạo trẻ trong thanh niên công nhân cao su

Thời gian qua tuổi trẻ ở 4 công ty cao su trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã phát huy khả năng sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ trong công tác, học tập và lao động sản xuất; góp phần đào tạo nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đơn vị.