Tháng Tám 17, 2020

Cao su Đồng Nai khen thưởng 382 công nhân

CSVN – Đây là các công nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động sản xuất đợt 1 năm 2020. Công đoàn Tổng Công ty Cao su Đồng Nai đã

Quyết tâm thi đua, chào mừng Đại hội

Hôm nay ra lô cạo sớm thế Tư Mủ? Ngày nào mà chẳng ra sớm ông, hơn nữa sắp đến Đại hội Thi đua yêu nước cấp ngành, công nhân mình phải hăng hái thi