Việt Nam cung cấp cao su lớn thứ 2 cho Trung Quốc

CSVN – Việt Nam là thị trường cung cấp cao su lớn thứ 2 cho Trung Quốc trong 6 tháng đầu năm 2020, đạt 509,94 triệu USD, giảm 9% so với cùng kì năm 2019. Tính riêng tháng 6, kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 75,5 triệu USD, tăng 20,8% so với tháng 6/2019.

Kim ngạch nhập khẩu cao su từ Việt Nam đạt 509,94 triệu USD trong 6 tháng đầu năm. Tính riêng tháng 6, giá trị đạt hơn 75,5 triệu USD, tăng 20,8% so với tháng 6/2019.

Bộ Công Thương dẫ số liệu thống kê của Cơ quan Hải quan Trung Quốc cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2020, nhập khẩu cao su (mã HS 4001, 4002, 4003, 4005) của Trung Quốc đạt 4,68 tỉ USD, giảm gần 5% so với cùng kì năm 2019. 

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Trung Quốc tăng nhập khẩu cao su từ thị trường Thái Lan, Bờ Biển Ngà, Ả Rập Saudi, Ấn Độ và Ba Lan; trong khi giảm nhập khẩu từ Malaysia, Việt Nam, Hàn Quốc, Nhật Bản, Indonesia… 

Việt Nam là thị trường cung cấp cao su lớn thứ 2 cho Trung Quốc trong 6 tháng đầu năm 2020, đạt 509,94 triệu USD, giảm 9% so với cùng kì năm 2019. Tính riêng tháng 6, kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 75,5 triệu USD, tăng 20,8% so với tháng 6/2019.

Tuy nhiên, thị phần cao su Việt Nam trong tổng trị giá nhập khẩu của Trung Quốc giảm từ mức 11,4% trong 6 tháng đầu năm 2019, xuống còn 10,9% trong 6 tháng đầu năm 2020.

Thời gian này, nhập khẩu cao su tự nhiên (mã HS 4001) của Trung Quốc đạt 1,15 tỉ USD, giảm 20,6% so với cùng kì năm 2019. Trong 6 tháng đầu năm 2020, Trung Quốc giảm nhập khẩu cao su tự nhiên từ thị trường Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Việt Nam, Myanmar…; trong khi tăng nhập khẩu từ Bờ Biển Ngà, Mỹ, Ghana, Sri Landka…. 

Việt Nam là thị trường cung cấp cao su tự nhiên lớn thứ 4 cho Trung Quốc, đạt 53,05 triệu USD, giảm 59,6% so với cùng kì năm 2019. Thị phần cao su tự nhiên Việt Nam trong tổng trị giá nhập khẩu của Trung Quốc giảm từ mức 9,1% trong 6 tháng đầu năm 2019, xuống còn 4,6% trong 6 tháng đầu năm 2020

Bên cạnh đó, nhập khẩu cao su hỗn hợp từ cao su tự nhiên và cao su tổng hợp (mã HS 400280) của Trung Quốc đạt 2,13 tỉ USD, tăng 17,4% so với cùng kì năm 2019. Thái Lan, Việt Nam và Malaysia là 3 thị trường cung cấp chủng loại cao su này lớn nhất cho Trung Quốc. 

Trong đó, Việt Nam là thị trường cung cấp cao su hỗn hợp (mã HS 400280) lớn thứ 2 cho Trung Quốc, đạt 451,26 triệu USD, tăng 8,2% so với cùng kì năm 2019. Thị phần chủng loại cao su này của Việt Nam chiếm 21,2% trong tổng trị giá nhập khẩu của Trung Quốc trong 6 tháng đầu năm 2020, giảm so với mức 23% của 6 tháng đầu năm 2019.

theo vietnambiz.vn