Hãy dấy lên sức mạnh thi đua yêu nước

CSVN – Trong những ngày này CB CNVC – NLĐ toàn ngành đang ra sức thi đua trên tất cả các lĩnh vực SXKD, các mặt công tác, đạp bằng mọi gian lao, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Tập đoàn, xây dựng Tập đoàn phát triển bền vững.

Thi đua lao động sản xuất chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước VRG lần V. Ảnh: Võ Văn Bông.

Ngày 29/7/2020 tại TP. HCM, Đại hội Thi đua yêu nước VRG lần thứ V khai mạc. Đại hội diễn ra trong bối cảnh năm 2020 đất nước và ngành cao su có nhiều sự kiện quan trọng, nhất là Đại hội Đảng bộ VRG lần thứ IX nhiệm kỳ 2020 – 2025 tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đại hội thi đua yêu nước VRG lần thứ V năm 2020, là năm ngành cao su gặp muôn vàn khó khăn, thách thức trong chặng đường phát triển của mình.

Trong những ngày này CB CNVC – NLĐ toàn ngành đang ra sức thi đua trên tất cả các lĩnh vực SXKD, các mặt công tác, đạp bằng mọi gian lao, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Tập đoàn, xây dựng Tập đoàn phát triển bền vững.

Ngay những năm đầu lãnh đạo đất nước, ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Người khẳng định: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất…”.

Thực hiện lời kêu gọi của Bác, 72 năm qua, các phong trào thi đua yêu nước của công nhân cao su Việt Nam đã trở thành nhân tố quan trọng làm nên những giá trị truyền thống anh hùng của ngành, cả trong các cuộc chiến tranh chống giặc ngoại xâm cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Từ Huân chương Độc lập hạng Ba Bác Hồ trao thưởng cho Liên đoàn Cao su Nam bộ năm 1950 đến Huân chương Sao Vàng Đảng, Nhà nước tặng thưởng năm 2012 cho ngành cao su Việt Nam. Hàng chục đơn vị và cá nhân Anh hùng Lực lượng vũ trang, hàng chục đơn vị và cá nhân Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, hàng trăm chiến sĩ thi đua toàn quốc, hàng ngàn chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, hàng chục ngàn danh hiệu của ngành được vinh danh…

Ảnh: Vũ Phong.

Lịch sử dân tộc đã ghi nhận Chủ nghĩa yêu nước, Chủ nghĩa anh hùng cách mạng của bao thế hệ công nhân cao su Việt Nam. Trong thời kỳ đổi mới, đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước, hội nhập quốc tế giai đoạn 2015-2020, VRG là Tập đoàn kinh tế mạnh của đất nước, phong trào thi đua yêu nước đã phát triển mạnh mẽ, chiến thắng chính mình, chiến thắng mọi hoàn cảnh, tạo ra giá trị vật chất to lớn góp phần xây dựng phát triển đất nước: Khai thác 1,529 triệu tấn cao su; Tiêu thụ 1,923 triệu tấn; Doanh thu 127.857 tỷ đồng; Lợi nhuận 24.416 tỷ đồng; Nộp ngân sách 16.000 tỷ đồng…

Và tạo ra giá trị tinh thần, cốt cách, giá trị truyền thống của công nhân cao su, nêu cao tính ưu việt của chế độ, xây dựng đạo đức, nếp sống mới, đề cao phẩm chất con người mới, tập hợp sức mạnh, lòng yêu nước, khẳng định bản chất giai cấp công nhân cách mạng nhất, kiên trung nhất, nâng cao nhận thức về tư tưởng, chính trị, trình độ văn hóa, trình độ tay nghề, cải tiến kỹ thuật, năng lực sản xuất kinh doanh. Đại hội thi đua yêu nước Tập đoàn lần thứ V phải đánh giá một cách toàn diện và sâu sắc phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 – 2020.

Giai đoạn chung sức chung lòng vượt qua khó khăn, thách thức, khắc phục những hạn chế tồn tại trong quá trình phát triển – khẳng định sự đứng vững trong cơ chế bằng tái cấu trúc doanh nghiệp, xác định mô hình tăng trưởng, khai thác mọi nguồn lực, đổi mới tư duy phát triển, tư duy năng lực quản trị, định hình phương thức SXKD tiên tiến, hiệu quả, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần NLĐ. Phong trào thi đua đa dạng, phong phú, sáng tạo, lan tỏa, tổ chức thực hiện quyết liệt, đạt kết quả ấn tượng.

Trong những ngày này CB CNVC – NLĐ toàn ngành đang ra sức thi đua trên tất cả các lĩnh vực SXKD. Ảnh: Trần Hữu Cường.

Tuy nhiên, phong trào thi đua trong toàn ngành phải nhìn nhận chưa phát triển đồng đều ở các ngành, lĩnh vực sản xuất và các mặt công tác, chưa liên tục, có nơi còn hình thức. Hiệu quả thực chất của một số phong trào thi đua còn mờ nhạt, thiếu kiểm tra đôn đốc, thiếu sơ kết, tổng kết để rút ra bài học và kinh nghiệm từ thực tế cuộc sống trên vườn cây, trong nhà máy. Việc khen thưởng cấp Nhà nước cho công nhân lao động trực tiếp còn hạn chế. Việc tuyên truyền giới thiệu, biểu dương, vinh danh các điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt chưa được chú trọng đúng mức.

Phong trào thi đua 5 năm tới (giai đoạn 2020 – 2025): Hãy dấy lên sức mạnh thi đua yêu nước vì mục tiêu “Phát triển bền vững – Tập đoàn mạnh – Công nhân giàu”. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, người đứng đầu đối với công tác thi đua khen thưởng, gắn kết các phong trào thi đua yêu nước với học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua đó đổi mới, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua.

Tổ chức các phong trào thi đua cần chú trọng hiệu quả thực chất, không dàn trải. Tiếp tục duy trì và đổi mới các phong trào chung của toàn ngành, của riêng từng ngành, nghề, SXKD, các mặt công tác. Cần sáng tạo các phong trào thi đua mới sát thực tiễn, sát nhiệm vụ chính trị của ngành và các đơn vị thành viên. Lấy 3 trụ cột của chiến lược phát triển bền vững “Phát triển kinh tế – Trách nhiệm xã hội – Bảo vệ môi trường” làm động lực cốt lõi phong trào. Đẩy mạnh và mở rộng hơn nữa công tác tuyên truyền, phát hiện, nhân rộng điển hình tiên tiến và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong đổi mới phương pháp tổ chức các phong trào thi đua.

Việc vinh danh khen thưởng cần được triển khai kịp thời, minh bạch, công khai đúng người, tập thể, đúng thành tích, chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ, công nhân lao động trực tiếp. Cần quan tâm, củng cố, kiện toàn, ổn định bộ máy và đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng; thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ. Đây là yếu tố rất quan trọng, quyết định chất lượng công tác tham mưu và kết quả triển khai tổ chức thực hiện các phong trào thi đua và công tác khen thưởng.

Hướng về Đại hội thi đua yêu nước VRG lần thứ V với nhiều niềm vui và sự gửi gắm. Chúc cho những gương điển hình tiên tiến, những bông hoa đẹp nhất trong vườn hoa thi đua yêu nước ngành cao su luôn rực rỡ sắc màu và tỏa hương. Sức sống của phong trào thi đua yêu nước giai đoạn mới sẽ thúc đẩy sự đổi mới, sáng tạo, muôn hoa đua nở đưa VRG tiến nhanh, tiến vững chắc về phía trước. “Tập đoàn mạnh – Công nhân giàu” mãi thúc giục chúng ta.

TRỌNG NHÂN