Xung kích thi đua vượt sản lượng

CSVN – Từ nhiều năm qua, ĐTN các công ty đã tổ chức phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp, hiệu quả, góp sức trẻ vào hoạt động SXKD. Điển hình là phong trào xung kích thi đua vượt sản lượng, góp phần cho đơn vị thực hiện đạt và vượt sản lượng được giao.

Đoàn Thanh niên Cao su Bình Long khen thưởng nước rút cuối năm
Khen thưởng khích lệ ĐVTN

Để khích lệ ĐVTN và duy trì phát triển phong trào, ĐTN Công ty CPCS Bà Rịa đã động viên, khen thưởng ĐVTN khối khai thác thực hiện vượt sản lượng. Cụ thể như vào các tháng cuối năm, ĐTN công ty trực tiếp gặp gỡ, trao đổi và động viên tinh thần ĐVTN tại các đơn vị. Như cuối năm 2019, đã có hơn 12 ĐVTN vượt sản lượng cao nhất được Ban thường vụ ĐTN công ty trực tiếp gặp gỡ tại các đội sản xuất và trao khen thưởng, số tiền là 300 ngàn đồng/ĐVTN, được trích từ nguồn khen thưởng của Đoàn.

Anh Nguyễn Chí Cường, Bí thư ĐTN Cao su Bà Rịa cho biết: “Để khích lệ động viên ĐVTN trong phong trào vượt sản lượng, từng tháng, từng quý ĐTN công ty đều tổ chức đến tận các tổ đội trao thưởng nóng cho ĐVTN vượt sản lượng cao. Qua phong trào đã xuất hiện nhiều gương trẻ vượt sản lượng góp phần giúp đơn vị hoàn thành kế hoạch”.

Hầu hết ĐTN các đơn vị đều thực hiện thi đua vượt sản lượng từ 5% kế hoạch năm trở lên. Điển hình là ĐTN Cao su Đồng Phú, với phong trào “Đoàn viên thanh niên thi đua vượt sản lượng giao khoán”, mỗi năm đều vượt trên 5-6%.

ĐTN Cao su Đồng Phú luôn phát động phong trào thi đua tấn sản phẩm mủ vượt và khen thưởng kịp thời các tập thể và cá nhân có sản lượng vượt cao ở các cơ sở Đoàn trực thuộc. Từ đó ĐVTN luôn thể hiện tinh thần xung kích, sản lượng luôn vượt mức bình quân của đơn vị, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch SXKD hàng năm.

Phát huy sức trẻ

Chị Nguyễn Duy Thái Hà, Phó Bí thư ĐTN Cao su Phú Riềng cho biết: “Ngay từ đầu năm, ĐTN công ty đã triển khai Kế hoạch phát động phong trào thi đua lao động sản xuất đến 19/19 cơ sở Đoàn và chi đoàn trực thuộc. Các cơ sở Đoàn và chi đoàn trực thuộc trong toàn công ty nhận thức đây là một trong những phong trào hành động cách mạng quan trọng của tổ chức Đoàn nên ngay từ đầu năm đã đưa nội dung này vào chương trình hành động của năm.

Đồng thời thường xuyên tuyên truyền, vận động ĐVTN xung kích, hăng say thi đua lao động sáng tạo, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được giao thông qua các buổi sinh hoạt chi đoàn, các buổi họp tổ, cơ quan, đơn vị. Chính vì thế, ngay khi phong trào thi đua được phát động, toàn thể ĐVTN đã tích cực hưởng ứng, tham gia sôi nổi đạt hiệu quả cao”.

Theo đó, 6 tháng đầu năm 2020 có 19/19 cơ sở Đoàn với 159/159 chi đoàn đăng ký thực hiện. ĐTN công ty tập trung thi đua hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng đăng ký với lãnh đạo đơn vị năm 2020; phấn đấu cùng toàn thể CB.CNV công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch.

Trong khi đó, anh Lê Quốc Bảo, Bí thư ĐTN Cao su Dầu Tiếng cho biết, việc phát động các phong trào thi đua được triển khai sâu rộng đến từng ĐVTN để động viên và khuyến khích ĐVTN hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, góp sức trẻ trong từng tấn sản phẩm mủ vượt.

Phong trào thi đua vượt sản lượng đã phát huy tính năng động trong ĐVTN; góp phần cổ vũ, động viên mạnh mẽ đến toàn thể ĐVTN hăng say thi đua LĐSX, nâng cao năng suất lao động, chất lượng công việc. Trong đó đặc biệt là phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng được giao, góp phần vào việc cùng công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng năm 2020.

BÌNH AN