Cao su Hương Khê – Hà Tĩnh: Khen thưởng 15 tập thể và 19 cá nhân

CSVNO – Ngày 6/8, Công ty TNHH MTV Cao su Hương Khê – Hà Tĩnh đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác SXKD 7 tháng đầu năm 2020 và tổng kết Tháng công nhân năm 2020.

Ông Võ Sỹ Lực – TGĐ công ty khen thưởng cho người lao động

Tại Hội nghị Công ty đã tặng giấy khen và tiền thưởng cho 15 tập thể và 19 cá nhân đã có thành tích tiêu biểu  trong việc hưởng ứng Tháng công nhân và phong trào thi đua thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 7 tháng đầu năm 2020. Tổng số tiền thưởng được trao tại Hội nghị là 13,8 triệu đồng, được trích từ nguồn chi phí quản lý của Công ty năm 2020.

Các tập thể, cá nhân được tuyên dương

 Thời điểm hiện tại tuy gặp rất nhiều khó khăn, nhưng Công ty vẫn thực hiện tốt việc khen thưởng động viên khích lệ, nhằm tạo sự lan tỏa trong công nhân lao động trong toàn Công ty, cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn.

ĐINH THỊ NHƯ HOÀI