“Cao su Việt Nam” – Giải thưởng của niềm đam mê sáng tạo

CSVN – Giải thưởng “Cao su Việt Nam” là giải thưởng có uy tín và có giá trị phần thưởng lớn nhất của VRG, được trao cho những cá nhân, tập thể có những đóng góp xuất sắc, góp phần vào sự phát triển bền vững của ngành cao su.

Các tập thể và cá nhân nhận giải thưởng “Cao su Việt Nam” trong dịp kỷ niệm 90 năm truyền thống ngành cao su VN năm 2019.

Giải thưởng được trao vào dịp kỷ niệm ngày truyền thống ngành cao su Việt Nam 28/10 hàng năm

Đẩy mạnh thi đua lao động sáng tạo

Tại Đại hội thi đua yêu nước VRG lần thứ IV vào năm 2015, lần đầu tiên trong toàn ngành có  5 cá nhân được nhận giải thưởng “Cao su Việt Nam” (CSVN). Đây là giải thưởng nhằm tôn vinh NLĐ có những cống hiến xuất sắc trong lĩnh vực lao động sáng tạo, quản lý và đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ CNLĐ trẻ giỏi.

Nhằm khuyến khích và đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sáng tạo trong CB.CNV LĐ, từng bước tạo ra đội ngũ CNLĐ trẻ giỏi, ra sức cống hiến, hiến kế góp phần xây dựng Tập đoàn ngày càng phát triển, Công đoàn (CĐ) CSVN đã chủ động tham gia cùng VRG, xây dựng và ban hành Giải thưởng CSVN (Quyết định số 337/ QĐ-HĐTVCSVN, ngày 29/7/2014 của HĐTV VRG ban hành kèm theo Quy chế giải thưởng CSVN).

Đối tượng giải  thưởng  hướng  đến  là tập thể và cá nhân CB quản    lý, CB kỹ thuật; CN kỹ thuật, CN thu hoạch mủ; CN người dân tộc thiểu số, CNLĐ người Campuchia, Lào đang làm việc cho các đơn vị thành viên của Tập đoàn.

Trực tiếp phụ trách xét chọn giải thưởng, ông Phan Mạnh Hùng – Chủ tịch CĐ Cao su VN cho rằng, những đề tài, sáng kiến của các tập thể và cá nhân ở các lĩnh vực không chỉ thể hiện tiềm năng, trí tuệ, sáng tạo của NLĐ, mà còn thể hiện tinh thần hăng say lao động trong CNVC LĐ, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, chất lượng công việc tại các cơ quan, đơn vị.

Giải thưởng CSVN tôn vinh những CB.CNV – LĐ có cống hiến xuất sắc trong lĩnh vực lao động sáng tạo, nghiên cứu khoa học công nghệ, quản lý và đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ CNLĐ trẻ giỏi, đã và đang tiếp bước truyền thống hào hùng của các lớp thế hệ CN ngành cao su đi trước. Giải thưởng khuyến khích và đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sáng tạo trên mọi mặt của ngành cao su.

Các tập thể và cá nhân nhận giải thưởng “Cao su Việt Nam” trong dịp kỷ niệm 89 năm truyền thống ngành cao su VN năm 2018.
5 kỳ trao giải thưởng “Cao su Việt Nam”

Giải thưởng lần thứ nhất được trao vào năm 2015, với 36 hồ sơ dự tuyển của 19 đơn vị, Hội đồng xét tuyển đã chọn ra 5 cá nhân xuất sắc là cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật và công nhân trực tiếp sản xuất để trao giải, mỗi cá nhân được thưởng 30 triệu đồng.

Năm 2016 có 4 tập thể và 2 cá nhân nhận giải. Năm 2017, có 2 tập thể và 1 cá nhân vinh dự được chọn để trao giải. Năm 2018 có 2 tập thể và 2 cá nhân nhận giải. Năm 2019 có 2 tập thể và 7 cá nhân nhận giải trong dịp kỷ niệm 90 năm truyền thống ngành cao su VN.

Là một trong 5 cá nhân được trao giải thưởng CSVN lần đầu tiên năm 2015, anh Đoàn Quang Trọng – Giám đốc Xí nghiệp Cơ khí Chế biến 30/4, Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long, chia sẻ: “Tôi rất vinh dự khi nhận giải thưởng. Bản thân tôi ý thức rõ trách nhiệm của mình sau khi nhận giải thưởng, đó là động lực để tôi tiếp tục phát huy khả năng trong công việc. Đồng thời gìn giữ giá trị truyền thống của ngành, khích lệ, hỗ trợ và đào tạo, xây dựng những người khác phấn đấu để có thể nhận giải thưởng cao quý này”.

Giải thưởng CSVN hiện nay được xem là giải thưởng danh giá, thương hiệu của ngành. Giải thưởng thực sự là niềm động viên, khích lệ sự say mê lao động sáng tạo, cải tiến kỹ thuật. Đồng thời thể hiện giá trị trân trọng những tâm huyết, đóng góp của cá nhân, tập thể.

Trao cho người xứng đáng, nâng cao uy tín giải thưởng

Hiện nay, phong trào thi đua lao động sáng tạo trong toàn ngành rất nhiều. Đối với CNLĐ trực tiếp, xuất phát từ thực tiễn công việc hàng ngày, họ có rất nhiều sáng kiến. Tuy nhiên, do gặp khó khăn trong khâu lập hồ sơ, mô tả sáng kiến, nên tỷ lệ hồ sơ nộp xét tuyển ở đối tượng này còn ít.

Chính vì vậy, từ năm 2018, Công đoàn CSVN đã thành lập nhóm hỗ trợ để hướng dẫn cho CNLĐ làm hồ sơ, thủ tục và thậm chí sẽ xem xét, hỗ trợ kinh phí để đăng ký sáng kiến. Với những giải pháp trên, sẽ có nhiều tập thể và cá nhân có cơ hội nhận giải thưởng.

Theo quy chế, đối với giải cá nhân cấp quản lý thì cần ít nhất hai công trình nghiên cứu khoa học công nghệ, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật với giá trị làm lợi  từ 200 triệu đồng trở lên. Giải cá nhân đối với CNLĐ trực tiếp có ít nhất một sáng kiến với giá trị làm lợi 100 triệu đồng trở lên.

Đối với lao động là người dân tộc thiểu số, người Lào, Campuchia đang làm việc tại các đơn vị thành viên của VRG có ít nhất một sáng kiến với giá trị làm lợi 50 triệu đồng trở lên. Cơ cấu giải thưởng tập thể 30 triệu đồng/giải, cá nhân 15 triệu đồng/giải.

Tại cuộc họp xét chọn giải thưởng CSVN năm 2019, ông Trần Ngọc Thuận – Chủ tịch HĐQT VRG, nhận định: “Việc trao giải thưởng CSVN là chủ trương rất đúng đắn, có tác động tích cực trong công tác quản lý, mang lại hiệu quả trong sản xuất và tạo động lực cống hiến trong công việc. Giải thưởng đã lan tỏa rộng rãi, tạo nên thương hiệu cho ngành cao su.

Những sáng kiến, dù rất nhỏ, nhưng hiệu quả, nếu được tôn vinh sẽ tạo động lực cho NLĐ cống hiến nhiều hơn. Trên tất cả lĩnh vực hoạt động, những sáng kiến nào tốt, có đóng góp đều có cơ hội được xét chọn để nhận giải thưởng. Quan điểm của VRG là mở rộng đối tượng trao giải. Đối với những tập thể, cá nhân ngoài Tập đoàn có sự quan tâm, đóng góp, có sáng kiến hay, xuất sắc thông qua những việc làm, công trình cụ thể đều có điều kiện tham gia giải thưởng”.

TRẦN HUỲNH