Tháng Bảy 31, 2020

Cao su – dòng chảy hào hùng

(tiếp theo kỳ trước) Lâng lâng mắt lệ tuôn trào Sao vàng cờ đỏ ngập tràn khắp nơi Những mong cơm áo ấm no Lợi quyền bình đẳng cả cho mọi người Làng cao su

Nhớ rừng

Nhớ rừng lại nhớ ngày xưa Hành quân mắc võng đung đưa rừng già Ơi rừng yêu quý của ta Chở che năm tháng quân ra chiến trường Ngủ rừng tưởng nhớ quê hương Suối

Cao su – dòng chảy hào hùng

(tiếp theo kỳ trước) Lâng lâng mắt lệ tuôn trào Sao vàng cờ đỏ ngập tràn khắp nơi Những mong cơm áo ấm no Lợi

Nhớ rừng

Nhớ rừng lại nhớ ngày xưa Hành quân mắc võng đung đưa rừng già Ơi rừng yêu quý của ta Chở che năm tháng quân

Nhớ rừng

Nhớ rừng lại nhớ ngày xưa Hành quân mắc võng đung đưa rừng già Ơi rừng yêu quý của ta