Binh đoàn 15: Tuyên dương 140 cá nhân điển hình tiên tiến

CSVNO – Chiều 28/7, Binh đoàn 15 đã tổ chức gặp mặt, tuyên dương 12 tập thể và 140 cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 – 2020.

Lãnh đạo Binh đoàn 15 trao bằng khen cho các cá nhân điển hình tiên tiến

5 năm qua, các tổ chức công đoàn, thanh niên, phụ nữ của Binh đoàn 15 không ngừng lớn mạnh, tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động, làm tốt công tác xây dựng và nhân rộng tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.

Nổi bật có các phong trào “ Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “vườn cây năng suất cao”; “vườn rau xanh”; “sạch vườn cây, sạch nhà, đẹp đơn vị” của các tổ chức quần chúng phát triển rộng khắp, đột kích vào những nhiệm vụ mới, công việc khó, góp phần để Binh đoàn 15 hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tá Hoàng Văn Sỹ – Tư lệnh binh đoàn trao bằng khen cho các cá nhân

Tại buổi gặp mặt, tuyên dương, đại diện lãnh đạo Binh đoàn 15 và các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến đã đối thoại cởi mở, thẳng thắn những vấn đề nảy sinh trong sản xuất kinh doanh. Đồng thời, chia sẻ kinh nghiệm hay trong lao động sản xuất, bài học quý trong hoạt động của các tổ chức quần chúng, tổ chức các phong trào thi đua, cuộc vận động, xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến, công tác an sinh xã hội, quan tâm chăm lo đời sống của cán bộ công nhân, người lao động.

Đại tá Hoàng Văn Sỹ – Tư lệnh Binh đoàn trao bằng khen cho các tập thể

Nhân dịp này, Binh đoàn 15 cũng đã tặng bằng khen cho 12 tập thể, 140 cá nhân công đoàn, thanh niên, phụ nữ, điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 – 2020.

Lãnh đạo Binh đoàn đối thoại với các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 – 2020
VĂN VĨNH