Tháng Bảy 28, 2020

Không được phép lãng quên

CSVN – Ngành cao su Việt Nam là một ngành công, nông nghiệp bền vững, thế hệ này nối tiếp thế hệ kia. Chúng tôi là những thế hệ đi sau, vì thế dù làm

Không được phép lãng quên

CSVN – Ngành cao su Việt Nam là một ngành công, nông nghiệp bền vững, thế hệ này nối tiếp thế hệ kia. Chúng tôi