Nỗ lực đưa nông trường phát triển bền vững

CSVN – Đảng bộ cơ sở Nông trường Cù Bị trực thuộc Đảng bộ Công ty CPCS Bà Rịa, trong nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Người lao động phấn khởi bước vào mùa thu hoạch mới
Lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Những năm qua, nông trường gặp nhiều khó khăn do thời tiết diễn biến phức tạp, vườn cây thường xuyên nhiễm bệnh phấn trắng và bệnh Corynespora trên diện rộng, nguồn lao động thiếu, biến động. Bên cạnh đó, giá bán mủ cao su chưa ổn định, vẫn ở mức thấp ảnh hưởng đến thu nhập và tâm tư nguyện vọng của NLĐ. Trước tình hình đó, Đảng bộ nông trường đã lãnh đạo cấp ủy các cấp, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, NLĐ phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất, nỗ lực vượt khó hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Thái Văn Hiền – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc nông trường cho biết: “Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ đã lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển và nâng cao hiệu quả SXKD. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, song toàn thể cán bộ, đảng viên và NLĐ nông trường đã không ngừng phấn đấu nỗ lực vượt qua khó khăn, chung tay đồng lòng hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nghị quyết đề ra”.

Nông trường quản lý hơn 3.811 ha cao su, trong đó, diện tích vườn cây SXKD bình quân trong 5 năm qua là 2.489 ha. Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, nông trường đã thực hiện được hơn 19.575 tấn, vượt 3% so với kế hoạch; năng suất vườn cây đạt hơn 1,6 tấn/ ha, tăng gần 7% so với nhiệm kỳ trước; năng suất lao động 8,7 tấn/lao động. Sản lượng thực hiện hàng năm đều vượt nghị quyết từ 1 – 5%. Diện tích vườn cây kiến thiết cơ bản và tái canh, trồng mới bình quân trong nhiệm kỳ đạt 1.321 ha. Công tác tái canh, trồng mới qua các năm đạt tỷ lệ cây sống 100%.

Tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh

Mặc dù giá bán mủ cao su ở mức thấp nhưng Đảng bộ nông trường đã tìm nhiều giải pháp ổn định thu nhập cho NLĐ như vận động công nhân nhận thêm phần cây cạo nhằm tăng năng suất lao động, chuyển chế độ cạo từ D3 sang D4, từ đó năng suất lao động tăng gần 74%. Thu nhập bình quân của NLĐ đạt hơn 8,3 triệu đồng/người/tháng.

Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng và tổ chức học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết đề ra được Đảng bộ chú trọng. Cụ thể, Đảng ủy nông trường bám sát nội dung văn bản chỉ đạo của TW, Tỉnh ủy, nghiêm túc triển khai thực hiện Nghị quyết 04 – NQ/TW (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW của Bộ Chính trị.

“Nhờ đoàn kết, vượt khó, toàn thể nông trường đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu giao. Đời sống vật chất tinh thần của NLĐ được cải thiện, các chế độ chính sách được giải quyết kịp thời. Mặt khác, các phong trào VHVN – TDTT duy trì thường xuyên, an ninh trật tự được giữ vững. Nông trường cũng thực hiện tốt việc phối hợp với chính quyền địa phương, đóng góp không nhỏ vào sự phát triển của địa phương nơi đơn vị đứng chân”, đ/c Thái Văn Hiền cho biết.

Trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ nông trường xác định mục tiêu tổng quát là “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; ra sức khắc phục khó khăn, ổn định đời sống NLĐ, phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị công ty giao”. Nông trường phấn đấu kế hoạch sản lượng đạt 24.750 tấn, năng suất vườn cây hơn 1,5 tấn/ha; tiền lương bình quân đạt trên 8,5 triệu đồng/người/tháng.

MINH TÂM