Cao su Bà Rịa: Tập huấn quản lý rừng bền vững

CSVNO- Ngày 8-9/7, Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa đã tổ chức Tập huấn Bộ tiêu chuẩn quản lý rừng bền vững cho cán bộ quản lý các đơn vị.

Quang cảnh buổi tập huấn

Đối tượng tham dự tập huấn của Công ty gồm: Ban chỉ đạo phát triển bền vững công ty, Tổ giúp việc Ban chỉ đạo Phát triển bền vững công ty, Tổ thực hiện chứng chỉ chuỗi hành trình sản phẩm, Các tổ giúp việc thực hiện chứng chỉ quản lý rừng bền vững.

Thảo luận nhóm tại buổi tập huấn

Nội dung tập huấn trọng tâm là triển khai các hoạt động xây dựng phương án Quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ VFCS do Viện nghiên cứu lâm sinh thuộc Viện khoa học lâm nghiệp Việt Nam trình bày.

Buổi tập huấn đã thu được nhiều kết quả tích cực giúp cho công ty xây dựng kế hoạch chương trình cụ thể của doanh nghiệp nhằm thực hiện chiến lược, chính sách, các chương trình, hành động về Phát triển bền vững theo tiêu chí hướng dẫn ngành cao su và các cơ quan khác.

CHÍ CƯỜNG