15 tập thể, 70 cá nhân Cao su Lai Châu được tuyên dương

CSVNO – Sáng ngày 7/7, Công ty CPCS Lai Châu tổ chức Hội nghị Tuyên dương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025.

Đại diện lãnh đạo Phòng An ninh kinh tế (Công an tỉnh) trao Kỷ niệm Chương của Bộ Công an cho các cá nhân

5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước trong Công ty có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức. Công tác xếp loại thi đua hằng năm đã xây dựng các tiêu chí thi đua cụ thể sát với đặc điểm tính chất sản xuất. Công ty chủ động đề ra các chủ trương, giải pháp kịp thời thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đảm bảo có lợi nhuận, ổn định đời sống, việc làm và thu nhập cho người lao động.

 Giai đoạn 2015-2019, Công ty phát động nhiều phong trào thi đua như: “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Xanh-sạch-đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”, “Xây dựng đơn vị đạt chuẩn văn hóa”… gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Hồng Thắng – TGĐ Công ty trao Bằng khen của VRG cho các tập thể

Đặc biệt, Đặc biệt, Công ty phối hợp với Công đoàn Công ty phát động các đợt thi đua nước rút 3 tháng cuối năm, khen thưởng đột xuất. 5 năm qua, Công ty khen thưởng 911 cá nhân, 105 tập thể đạt thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất; có 16 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng phục vụ lao động sản xuất kinh doanh…

Giai đoạn 2020-2025, Công ty đề ra 5 nhiệm vụ, 5 giải pháp trọng tâm; trong đó, chăm sóc khai thác tốt toàn bộ diện tích 6.948,19ha cao su, tổng sản lượng khai thác trong kỳ dự kiến 36.363,45 tấn mủ, doanh thu ước 1.052,489 tỷ đồng, lợi nhuận 1,7 tỷ đồng, thu nhập bình quân 5,5 triệu đồng/người/tháng…

Lãnh đạo Công ty và Phòng An ninh kinh tế (Công an tỉnh) trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua cấp cơ sở góp phần xây dựng Công ty ngày càng vững mạnh giai đoạn 2015-2019

Tham luận tại Hội nghị đã đưa ra cách làm hay, kinh nghiệm sáng tạo của tập thể, cá nhân trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước. Tham luận tập trung vào nội dung: Phong trào thi đua lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong công tác nông nghiệp; đảm bảo an ninh trật tự trong vùng cao su…

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Hồng Thắng – Tổng Giám đốc Công ty biểu dương, ghi nhận đánh giá cao các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước. Đồng thời đề nghị cán bộ, công nhân viên lao động trong toàn Công ty phát huy kết quả đạt được tích cực tham gia, hưởng ứng các phong trào thi đua góp phần xây dựng Công ty ngày càng phát triển bền vững.

Lãnh đạo Công ty trao Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua cấp cơ sở góp phần xây dựng Công ty ngày càng vững mạnh giai đoạn 2015-2019

Nhân dịp này, 15 tập thể, 70 cá nhân được Bộ Công an, Công an tỉnh, VRG, Công ty tặng Kỷ niệm chương, Bằng khen, Giấy khen có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua cấp cơ sở góp phần xây dựng Công ty ngày càng vững mạnh giai đoạn 2015-2019.

Tại Hội nghị đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025 và thông qua danh sách đoàn đại biểu đi dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu và VRG.

PHƯƠNG LY