Cao su Sa Thầy biểu dương 54 tập thể và cá nhân

CSVNO – Chiều 25/6 , tại Hội trường Ban chỉ huy quân sự huyện Ia H’drai, Công ty CP Cao su Sa Thầy đã tổ chức biểu dương 42 cá nhân và 12 tập thể là lao động giỏi, lao động sáng tạo giai đoạn 2015 – 2019.

Ông Đặng Công Thoại – Chủ tịch HĐQT (trái) và Đỗ Thanh Nam – TGĐ công ty trao bằng khen cho cá nhân lao động giỏi

Giai đoạn 2015 – 2019, tuy gặp nhiều khó khăn nhưng qua phong trào thi đua lao động sản xuất đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, những tấm gương cần cù sáng tạo.

Ông Tạ Thúc Bình (trái) – Chủ tịch công đoàn công ty và ông Đặng Ưng – Phó TGĐ công ty tặng giấy khen cho các cá nhân

Đặc biệt, từ năm 2015 đến nay toàn công ty đã có 103 giải pháp, sáng kiến cải tiến kỹ thuật được đưa vào áp dụng. Những sáng kiến, đề tài của CB.CNV – LĐ đã được ứng dụng mang lại hiệu quả thiết thực trên các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh đã góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch đề ra.

Lãnh đạo công ty trao giấy khen cho cá nhân lao động sáng tạo.

Nhiều sáng kiến đã góp phần tiết giảm chi phí, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm và làm lợi cho công ty hàng trăm triệu đồng, trong đó có nhiều sáng kiến của công nhân trực tiếp sản xuất như của chị Hà Thị Lận (NT Suối Cát), anh Xa Văn Đức ở nhà máy chế biến mủ cao su, chị Đinh Thị Hằng (NT Bãi Lau) hay chị Lục Thị Nga (NT Suối Đá)….

Quảng cảnh hội nghị

Phong trào thi đua yêu nước ở Công ty CP Cao su Sa Thầy trong những năm qua đã có nhiều đổi mới, sáng tạo tạo được khí thế sôi nổi. Nội dung thi đua phong phú, thiết thực sát với nhiệm vụ trọng tâm và mục tiêu phát triển sản xuất kinh doanh của công ty đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng của CB.CNV và người lao động.

Chăm chú lắng nghe phát biểu của lãnh đạo công ty

Hàng năm, công ty đều tiến hành sơ kết các phong trào, tổng kết công tác thi đua khen thưởng để đánh giá những ưu khuyết điểm và khen thưởng, đảm bảo đúng nguyên tắc, chất lượng. Công tác khen thưởng chú trọng đối với cấp cơ sở, người lao động trực tiếp, cán bộ không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Trình bày tham luận tại hội nghị

Trong 5 năm qua, công ty đã có 1 tập thể và 2 cá nhân được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. 7 cờ thi đua, 119 tập thể và 258 cá nhân được các bộ ngành, tỉnh, Ủy ban quản lý vốn Nhà nước và VRG tặng bằng khen. Ngoài ra, công ty cũng tặng giấy khen cho 43 tập thể và 103 chiến sỹ thi đua cùng 601 giấy khen các loại.

VĂN VĨNH