Thi đua góp sức cho tăng trưởng Gỗ Thuận An

CSVNO – Nhờ phát động phong trào thi đua có hiệu quả nên các chỉ tiêu chính của Công ty CP Chế biến Gỗ Thuận An đều có mức tăng trưởng qua các năm. Qua phong trào, nhiều cá nhân, tập thể nhận được khen thưởng các cấp.

Ông Huỳnh Văn Bảo – TGĐ VRG trao Cờ thi đua xuất sắc của Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp cho công ty

Đặc biệt trong giai đoạn 2015 – 2019, hơn 500 lượt cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

Những năm qua, bên cạnh việc chủ động thực hiện các giải pháp trong sản xuất kinh doanh, ban lãnh đạo công ty còn chú trọng phát động toàn thể NLĐ tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước nhằm góp phần xây dựng đơn vị phát triển vững mạnh.

Phong trào thi đua được tổ chức thường xuyên, liên tục, đa dạng và đổi mới về nội dung và hình thức. Có thể kể đến một số phong trào thi đua tiêu biểu của công ty trong thời gian qua như: thi đua lao động sản xuất giỏi, thi đua lao động vượt kế hoạch chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, thi đua lao động sáng tạo – cải tiến kỹ thuật trong sản xuất, thi đua nước rút 3 tháng cuối năm…

Ông Huỳnh Văn Bảo – TGĐ VRG trao Kỷ niệm chương của Bộ NN & PTNT cho các cá nhân

Bà Lê Thị Xuyến – Bí thư Đảng ủy, TGĐ công ty cho biết: “Phong trào thi đua luôn gắn chặt với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, mục tiêu cuối cùng là phấn đấu hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông giao, đồng thời chăm lo tốt đời sống NLĐ.

Để phong trào thi đua đạt hiệu quả cao nhất, lan tỏa sâu rộng trong toàn đơn vị, công ty luôn xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu, nội dung, biện pháp tổ chức từng phong trào thi đua, kịp thời khen thưởng, biểu dương và nhân rộng gương điển hình tiên tiến”.

Những năm qua, công ty rất chú trọng khen thưởng cho NLĐ trực tiếp

Phong trào thi đua đã góp phần nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, duy trì và phát triển sản xuất, tạo ra nhiều lợi nhuận góp phần xây dựng đơn vị luôn phát triển vững mạnh, chăm lo tốt đời sống NLĐ.

Cá nhân có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất nhận Bằng khen của Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp

Nhờ đó, trong giai đoạn 2015 – 2019, tất cả các chỉ tiêu chính của công ty đều tăng trưởng qua các năm. Cụ thể, doanh thu tăng 8,8%, lợi nhuận trước thuế tăng 6,4%, chia cổ tức tăng 4,7%, thu nhập bình quân tăng 9,5%.

Tại Hội nghị điển hình tiên tiến lần II và Hội nghị sơ kết công tác sản xuất kinh doanh, ngày 24/6, ông Huỳnh Văn Bảo – TGĐ VRG đã biểu dương các cá nhân và tập thể tiêu biểu trong phong trào thi đua giai đoạn 2015 – 2019.

Ông nhấn mạnh: “Thành quả của công ty đạt được trong những năm qua có sự đóng góp không nhỏ của phong trào thi đua yêu nước, mà cụ thể đó chính là những cá nhân, tập thể tiêu biểu, tích cực tham gia phong trào thi đua. Tôi hy vọng rằng, trong thời gian tới, các phong trào thi đua sẽ tiếp tục lan tỏa sâu rộng trong toàn đơn vị. Qua đó sẽ có nhiều mô hình hay, sáng kiến mới được ứng dụng vào thực tiễn giúp công ty ngày càng phát triển hơn nữa”.

Thời gian qua, công ty đã nhận được nhiều khen thưởng các cấp. Từ năm 2015 đến năm 2018, công ty hoàn thành trước kế hoạch sản xuất kinh doanh từ 10 – 20 ngày được VRG khen thưởng.

Các cá nhân nhận Bằng khen của VRG

Đảng bộ công ty được  Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW tặng Cờ tổ chức Đảng đạt danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 5 năm liền (2014 – 2018).

Năm 2019, công ty đạt tốp 30 trong 100 doanh nghiệp xuất sắc nhất, đi đầu trong thực hiện phát triển bền vững về thực hiện Bộ chỉ số doanh nghiệp bền vững tiếp tục được sử dụng làm thang đánh giá mức độ phát triển bền vững của các doanh nghiệp.

Phong trào thi đua yêu nước của công ty gắn liền với công tác khen thưởng, khích lệ, động viên NLĐ, công tác khen thưởng được thực hiện chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch. Hàng năm, công ty đã kết hợp với Hội nghị NLĐ để tổ chức khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.

Trong 5 năm qua đã có 481 cá nhân nhận bằng khen các cấp, 517 lượt cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua, 2.608 lượt cá nhân đạt lao động tiên tiến. Việc khen thưởng cho NLĐ trực tiếp sản xuất được ban lãnh đạo công ty đặc biệt quan tâm, đạt tỷ lệ từ 64 – 69% trên tổng số cá nhân được khen thưởng.

MINH NHIÊN