Hỗ trợ công nhân Cao su Lai Châu ảnh hưởng bởi dịch Covid – 19

CSVNO – Ngày 24-25/6, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội Thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu phối hợp với Công ty CPCS Lai Châu tổ chức chi trả tiền hỗ trợ lao động do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (tháng 4 năm 2020) cho 540 lao động của 6 nông trường.

Công nhân nhận tiền hỗ trợ.

Đó là các NT Nậm Tăm, Lùng Thàng (điểm chi trả NTCS Nậm Tăm); Căn Co, Noong Hẻo, Nậm Cuổi (điểm chi trả NT Căn Co); Phong Thổ (điểm chi trả NT Phong Thổ) với tổng số tiền 972 triệu đồng.

Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội Thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu phối hợp với Công ty CPCS Lai Châu tổ chức chi trả tiền cho công nhân.

Cũng trong ngày 24/6 Công đoàn Công ty CPCS Lai Châu cũng hỗ trợ anh Lò Văn Hiên Công nhân thuộc NT Phong Thổ gặp khó khăn về nhà ở. Cụ thể trao 15 triệu đồng trong dịp động thổ để anh xây nhà. Dự kiến trao 35 triệu đồng vào dịp khánh thành nhà mới.

Đại diện Công đoàn Công ty trao tiền cho anh Lò Văn Hiên trong ngày động thổ xậy nhà.
MAI LIÊN