Đảng bộ Cao su Phú Riềng: Vượt 9/9 chỉ tiêu cơ bản

CSVNO – Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng đã lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ nghị quyết đề ra, đạt nhiều thành tựu nổi bật trên các mặt, 9/9 chỉ tiêu cơ bản đều vượt

Lãnh đạo tỉnh Bình Phước, VRG tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ Cao su Phú Riềng khóa X

Sau 2 ngày (22 – 23/6) làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 -2025 đã kết thúc thành công tốt đẹp.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ Công ty khóa X là 22 đồng chí. Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty gồm 6 đồng chí, đồng chí Lê Tiến Vượng – TGĐ Công ty được bầu làm Bí thư Đảng ủy, đồng chí Hồ Diên Đắc được bầu làm Phó Bí thư Đảng ủy. Uỷ ban kiểm tra gồm 6 đồng chí, đồng chí Hồ Diên Đắc được bầu làm chủ nhiệm Ủy ban kiểm Đảng ủy.

Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 10 đại biểu chính thức và 01đại biểu dự khuyết.

Lãnh đạo tỉnh Bình Phước, VRG tặng hoa chúc mừng Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ XI

5 năm qua, việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015 – 2020 gặp nhiều khó khăn và thách thức đan xen. Với tinh thần chủ động, đoàn kết, phát huy các lợi thế, Đảng bộ công ty đã lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ nghị quyết đề ra, đạt nhiều thành tựu nổi bật trên các mặt, 9/9 chỉ tiêu cơ bản đều vượt. Đặc biệt, CBCNV-LĐ rất tin tưởng, vui mừng vì sự quan tâm chu đáo của công ty qua những việc làm ý nghĩa, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần người lao động.

Đại biểu thống nhất báo cáo tại đại hội

Mặc dù giá bán mủ giảm sâu trong suốt nhiệm kỳ, tác động xấu tới doanh thu và lợi nhuận nhưng công ty luôn cố gắng đảm bảo việc làm, duy trì mức thu nhập cao cho người lao động. Thu nhập bình quân trong nhiệm kỳ đạt 105,4 triệu đồng/người/năm (8,78 triệu đồng/người/tháng), đạt 135,2% chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

Thu nhập kinh tế gia đình bình quân 35,2 triệu đồng/hộ/năm, đạt 100,6% nghị quyết. Toàn công ty, hộ khá và giàu đạt 70%, còn lại là trung bình. Tổng số tiền chi trả các chế độ cho người lao động trong nhiệm kỳ là 596,38 tỷ đồng.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Trần Ngọc Thuận – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VRG nhấn mạnh, những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ là sự nỗ lực lớn của toàn Đảng bộ Cao su Phú Riềng. Đó là cơ sở để trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ tiếp tục làm tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Trần Ngọc Thuận – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VRG phát biểu chỉ đạo đại hội

“Đảng bộ Cao su Phú Riềng cần quan tâm quy hoạch, đào tạo cán bộ cho Tập đoàn. Đảng bộ Công ty cần làm tốt công tác chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ công nhân viên chức lao động, đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết TW 4 khóa XII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng, làm sao để cán bộ công nhân viên chức người lao động đoàn kết, phấn đấu xây dựng Công ty ngày càng phát triển. Đảng ủy Tập đoàn cũng yêu cầu Đảng bộ Công ty cần chú trọng đến công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí” – đ/c Trần Ngọc Thuận đề nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Huỳnh Thị Hằng cho biết, để tiếp tục đạt được nhiều thành tích nổi trội hơn, xứng đáng với niềm tin của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, của VRG và của người lao động toàn Công ty, Đảng bộ Cao su Phú Riềng cần thực hiện chủ trương của Đảng, phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, xây dựng văn hóa là nền tảng tinh thần xã hội.

Đ/c Huỳnh Thị Hằng – Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước phát biểu chỉ đạo đại hội

Trong đó, cần tập trung thảo luận và quyết định giải pháp phát triển doanh nghiệp bền vững, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh gắn với tăng thu nhập cho người lao động. Thực hiện đồng thời ba mục tiêu trong chiến lược phát triển bền vững của Tập đoàn là phát triển kinh tế gắn với trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường; tăng cường mối quan hệ với cấp ủy chính quyền và nhân dân trên địa bàn.

Cùng với đó, cần phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng đối với toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp và vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên. Nhất là người đứng đầu cấp ủy, đứng đầu doanh nghiệp.

Ngoài ra, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cho rằng, Công ty cần có nhiều giải pháp thiết thực để xây dựng và chăm lo cho đội ngũ công nhân về nhận thức, bản lĩnh chính trị giỏi về tay nghề, có khả năng thích ứng cao với sự thay đổi điều kiện làm việc khi Công ty mở rộng sản xuất đầu tư ngoài ngành. Tạo mọi điều kiện thuận lợi để công dân có cuộc sống tốt đẹp hơn và đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của Công ty.

Đại biểu bỏ phiếu bầu tại đại hội

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Lê Tiến Vượng – Bí thư Đảng ủy Công ty cho biết: Ban chấp hành Đảng bộ khóa mới sẽ không ngừng đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, tu dưỡng phẩm chất, đạo đức, phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, thống nhất giữa ý chí và hành động, nỗ lực hết mình để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội đã đề ra; cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ XI và Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII vào thực tiễn tại công ty, góp phần vào việc phát triển của tỉnh Bình Phước và VRG.

Tặng hoa các đ/c BCH Đảng ủy khóa IX, không tham gia tái cử

Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ công ty phấn đấu khai thác đạt và vượt 113.780 tấn mủ cao su các loại; Trồng tái canh trên 5.800 ha; thu mua 40.000 tấn, chế biến trên 153.780 tấn sản phẩm các loại; Tiêu thụ 153.780 tấn mủ các loại, trong đó xuất khẩu trực tiếp và ủy thác xuất khẩu trên 45%.

Phấn đấu tổng doanh thu trên 6.201 tỷ đồng, lợi nhuận trên 1.266,4 tỷ đồng, nộp ngân sách 521,5 tỷ đồng; Phấn đấu thu nhập bình quân đạt trên 96 triệu đồng/người/năm trở lên; thu nhập kinh tế gia đình trên 35 triệu đồng/hộ/năm…

Đại biểu thống nhất thông qua Nghị quyết đại hội
TRẦN HUỲNH – ẢNH: ĐÀO PHONG