Tháng Sáu 24, 2020

Ấm lòng từ những suất quà

CSVN – Trong Tháng Công nhân (TCN), CNLĐ ngành cao su khắp mọi miền, từ miền Đông Nam bộ, Tây Nguyên, miền núi phía Bắc…nhận được những phần quà từ lãnh đạo CĐ các cấp,

Ấm lòng từ những suất quà

CSVN – Trong Tháng Công nhân (TCN), CNLĐ ngành cao su khắp mọi miền, từ miền Đông Nam bộ, Tây Nguyên, miền núi phía Bắc…nhận