Đảng bộ Cao su Việt Lào: 5 năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

CSVN – Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ công ty luôn bám sát và thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy VRG, đề ra nghị quyết cho từng năm, xây dựng quy chế hoạt động, lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện. Vì vậy, Đảng bộ công ty được Đảng ủy VRG tặng giấy khen là Đảng bộ trong sạch vững mạnh 5 năm liền.
Ông Ngô Quyền - Bí thư Đảng ủy, TGĐ công ty trao thưởng cho NLĐ. Ảnh: Ng. Cường
Ông Ngô Quyền – Bí thư Đảng ủy, GĐ công ty trao thưởng cho NLĐ. Ảnh: Ng. Cường
Lãnh đạo đơn vị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị

Trong nhiệm kỳ 2015 – 2019, Đảng bộ công ty gặp không ít khó khăn trong việc thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ công ty lần thứ III. Tuy nhiên, từ tình hình thực tế, Đảng bộ công ty đã đề ra các giải pháp, tập trung chỉ đạo, lãnh đạo đơn vị trên các lĩnh vực. Nhờ đó, kết quả hoạt động SXKD và đời sống NLĐ đạt được những kết quả nổi bật. Tổng sản lượng khai thác 85.249 tấn, lợi nhuận hơn 294,5 tỷ đồng. Thu nhập bình quân 6,5 triệu đồng/người/tháng.

Đảng bộ xây dựng và thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa cấp ủy, HĐQT và lãnh đạo công ty. Tuyên truyền, vận động NLĐ luôn gương mẫu, đoàn kết nhất trí thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đảng bộ đề ra. Đồng thời, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể phát động phong trào thi đua trong toàn đơn vị, thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ trong việc chung tay xây dựng đơn vị ngày càng phát triển và chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần của NLĐ. Trong 5 năm qua, công ty đã khen thưởng nhiều danh hiệu trong phong trào thi đua nước rút cho các cá nhân và tập thể điển hình với số tiền hơn 3,1 tỷ đồng.

Công tác phát triển đảng viên luôn được Đảng bộ quan tâm tạo nguồn và bồi dưỡng kết nạp hàng năm. Đảng bộ công ty có 3 chi bộ trực thuộc với tổng số 34 đảng viên (trong đó 31 đảng viên chính thức và 3 đảng viên dự bị). Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã tổ chức học lớp đối tượng Đảng cho 112 quần chúng ưu tú. Toàn Đảng bộ có 2 đảng viên hoàn thành lớp cao cấp chính trị và 2 đảng viên đang học lớp trung cấp chính trị.

Phấn đấu hàng năm đạt danh hiệu Trong sạch vững mạnh tiêu biểu

Trong thời gian tới, Đảng bộ công ty tiếp tục tăng cường công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đội ngũ đảng viên, xây dựng mối quan hệ giữa cấp ủy chính quyền và các đoàn thể nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà nước, quy chế của công ty, tạo sự đoàn kết thống nhất. Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” nhằm xây dựng Đảng bộ đạt Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh giữ vững năng suất từ 16.000 tấn/năm đến 17.000 tấn/ năm, vượt kế hoạch nhiều năm từ 5%-10%. Tiếp tục duy trì sản lượng, đảm bảo năng suất đạt 2 tấn/ha, hạ giá thành sản xuất, tìm kiếm thêm nhiều khách hàng tiềm năng, duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng truyền thống nhằm đảm bảo kế hoạch kinh doanh của công ty.

Xây dựng công ty và nhà máy đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Đảm bảo các chế độ chính sách cho NLĐ. Dự thảo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ công ty đề ra chỉ tiêu xây dựng tổ chức Đảng và hệ thống chính trị, cụ thể như sau: Hàng năm, Đảng bộ lãnh đạo NLĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; Đảm bảo việc làm cho trên 2.500 NLĐ Việt và Lào từ nay đến năm 2025; Đảng bộ công ty phấn đấu hàng năm đạt Trong sạch vững mạnh tiêu biểu; Phấn đấu 100% chi bộ Đảng đạt Trong sạch vững mạnh; Dự kiến đến năm 2025 phát triển 40-50 đảng viên.

MINH NHIÊN