Chủ động, sáng tạo trong phong trào thi đua yêu nước

CSVN – Phong trào thi đua yêu nước của TCT Cao su Đồng Nai  trong giai đoạn 2015 – 2020 được triển khai, tổ chức thực hiện sáng tạo, có hiệu quả gắn với tình hình thực tế tại đơn vị.
Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đến thăm TCT vào ngày 2/12/2019. Ảnh: Vũ Phong
Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh- Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua -Khen thưởng Trung ương đến thăm TCT vào ngày 2/12/2019. Ảnh: Vũ Phong

Việc xây dựng các tiêu chí khen thưởng công bằng, kịp thời đã trở thành nguồn động lực thúc đẩy NLĐ thi đua lao động. Điều đó đã đóng góp to lớn vào những kết quả nổi bật của TCT trong thời gian qua.

Phát động sâu rộng các phong trào thi đua

Ban lãnh đạo TCT luôn nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của công tác thi đua khen thưởng và   xác định đây chính là động lực cơ bản, tiền đề quan trọng để TCT hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Phong trào thi đua yêu nước được TCT tổ chức thường xuyên, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, kịp thời, sâu rộng gắn với việc tiếp tục thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Thi đua lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp” và các ngày lễ lớn của đất nước…

Để phong trào thi đua thực sự đi vào thực tiễn lao động sản xuất, TCT đã thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng cấp TCT và thường xuyên được kiện toàn bộ máy, đến nay hội đồng có 19 thành viên. Hội đồng đã xây dựng quy chế thi đua khen thưởng và thang bảng điểm để làm căn cứ chấm điểm xếp hạng thi đua hàng năm.

Trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh, ban lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành vượt mức nhiệm vụ. Đồng thời, các tổ chức đoàn thể cùng chính quyền phát động rộng rãi phong trào thi đua như: phong trào Luyện tay nghề – Thi thợ giỏi; thi đua trong công tác tái canh trồng mới, chăm sóc vườn cây KTCB và chế biến mủ  cao  su; thi đua tiết kiệm vật tư trang bị cho vườn cây nhằm hạ giá thành sản xuất; Thi đua thực hiện tốt các mục tiêu “Năng suất – chất lượng – hiệu quả, đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động”; phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng trong việc tăng năng suất lao động, hợp lý hóa sản xuất, tổ chức quản lý…

Các phong trào thi đua qua các năm được TCT đổi mới về nội dung và đa dạng trong hình thức khen thưởng, nhờ đó có sức lan tỏa đến từng tổ sản xuất, phân xưởng, nhà máy. Thông qua việc tổ chức tốt các phong trào thi đua, từ năm 2015 đến năm 2019, TCT đã khai thác vượt 3.262 tấn mủ so với kế hoạch. Doanh thu đạt hơn 8.466 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 3.061 tỷ đồng, tỷ suất lợi nhuận/doanh thu đạt 35,1%.

Ông Đỗ Minh Tuấn – TGĐ TCT cho biết: “Những phong trào thi đua TCT thực hiện trong thời gian  qua thực sự đã đóng góp rất lớn vào những thành quả chung của đơn vị. Không chỉ là hô hào hoặc tổ chức cho có, mà những phong trào thi đua tại đơn vị được triển khai thực hiện nghiêm túc. Đi kèm với đó là những tiêu chí khen thưởng cụ thể, xét chọn tuyên dương, trao thưởng đúng người, đúng việc. Nhờ vậy, nhiều phong trào thi đua đã tạo hiệu ứng rất tốt, giá trị phần thưởng của các phong trào như phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, thi đua nước rút cao đã tạo sự khích lệ rất lớn cho NLĐ”.

Kịp thời biểu dương và nhân rộng điển hình tiên tiến

Không chỉ quan tâm đến công tác tổ chức, phát động các phong trào thi đua, BTV Đảng ủy, Ban TGĐ và tổ chức đoàn thể TCT còn chú ý đến việc đánh giá kết quả, và khen thưởng đột xuất đối với các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn đơn vị.

Trong giai đoạn 2015 – 2019, TCT đã tổ chức phát động 25 đợt thi đua và khen thưởng với tổng kinh phí hơn 376 tỷ đồng cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực. Đối với NLĐ trực tiếp, trong 5 năm qua TCT đã khen thưởng cho 1.594 lượt NLĐ, chiếm tỷ lệ 6%/tổng số NLĐ, hơn 70% cá nhân được khen thưởng là NLĐ trực tiếp.

Thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến”, qua các phong trào thi đua, TCT đã phát hiện nhiều cá nhân, tập thể điển hình và vinh danh, nêu gương, nhân rộng điển hình trong toàn đơn vị ngành thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng.

Ngoài hình thức khen thưởng bằng tiền mặt, ban lãnh đạo TCT còn tạo điều kiện để những cá nhân điển hình, có năng lực được học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, bổ nhiệm các vị trí cao hơn. Nhiều tấm gương được tuyên dương cấp cao như ông Lê Hoài Anh – công nhân Nông trường Ông Quế, bà Lại Thị Hồng Hạnh – công nhân Nông trường Bình Lộc, bà Nguyễn Thị Thành Nhân – công nhân Nông trường Long Thành, ông Lê Ngọc Luân – công nhân Nông trường An Viễng, ông Nguyễn Văn Bình – tổ trưởng cơ xưởng vận tải Nông trường Hà Gòn, ông Trần Văn Hoa – nhân viên kỹ thuật phụ trách vườn ươm giống phòng Kỹ thuật cao su TCT, ông Nguyễn Nam Tiến – đội trưởng bảo vệ Nông trường An Viễng…

Trong chuyến thăm đến TCT vào ngày 2/12/2019, bà Đặng Thị Ngọc Thịnh – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương đề nghị Ban lãnh đạo TCT tiếp tục quan tâm đến phong trào thi đua: “Trong tổng số NLĐ được khen thưởng vinh danh thì có đến 70% là lực lượng lao động trực tiếp, điều này thể hiện sự quan tâm đặc biệt của đơn vị đến công tác thi đua khen thưởng. Là đơn vị có quy mô diện tích lớn trong ngành, TCT cần phải kịp thời nắm bắt tình hình của thời đại, ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào việc nâng cao năng suất vườn cây, tăng doanh thu lợi nhuận, nâng cao thu nhập cho NLĐ. Đồng thời chú trọng đổi mới hình thức, nội dung triển khai thực hiện các phong trào và nêu gương, nhân rộng điển hình tiên tiến làm cho ý nghĩa phong trào thi đua được lan tỏa hơn nữa”.

Trong giai đoạn 2020 – 2025, TCT tiếp tục phát động các phong trào thi đua, vận động NLĐ nêu cao tính chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, phát huy nội lực trong hoạt động sản xuất kinh doanh và chăm lo đời sống NLĐ. Đồng thời đưa công tác thi đua khen thưởng đi vào hoạt động có chiều sâu, đạt chất lượng và hiệu quả cao nhất. Thực hiện đồng bộ các biện pháp tuyên truyền với nội dung “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả” và NLĐ TCT phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu với phương châm “Đồng thuận cao – Thi đua giỏi – Về đích sớm”.

HÀ KHUÊ