Cao su Lai Châu II: Quyết tâm thực hiện vượt kế hoạch sản lượng VRG giao

CSVN – Công ty CPCS Lai Châu II đang quản lý 4.727 ha cao su. Năm 2019, công ty khai thác vượt 12% kế hoạch sản lượng VRG giao, năng suất bình quân đạt 0,84 tấn/ha, đảm bảo thu nhập ổn định cho NLĐ. Đây chính là tiền đề tạo động lực để tập thể NLĐ công ty hoàn thành vượt mức chỉ tiêu năm 2020.
Công đoàn Công ty CP Cao su Lai Châu II thăm động viên, tặng quà công nhân Nông trường Nậm Na.
Công đoàn Công ty CP Cao su Lai Châu II thăm động viên, tặng quà công nhân Nông
trường Nậm Na.
Sản lượng ước đạt 2.200 tấn

Năm 2020, tổng diện tích vườn cây khai thác của công ty là 2.160 ha, dự kiến năng suất đạt 1,03 tấn/ha, sản lượng ước đạt 2.200 tấn. Để thực hiện đạt và vượt kế hoạch này, ngay từ những ngày đầu năm, Ban TGĐ công ty đã chỉ đạo các nông trường tập trung tối đa nguồn lực, triển khai thực hiện theo kế hoạch từng ngày, tháng trong năm. Chủ động linh hoạt đảm bảo nguồn vốn phục vụ sản xuất. Xây dựng định mức đơn giá theo kế hoạch cho các nông  trường để kịp thời tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch. Thu tuyển và đào tạo trình độ tay nghề cho công nhân khai thác.

Song song đó, công ty phổ biến các quy trình mới bổ sung cho NLĐ trước mùa cạo mới. Phòng nông nghiệp công ty sẽ đồng hành cùng với lãnh đạo các nông trường giám sát việc thực hiện nghiêm quy trình kỹ thuật khai thác, kiểm tra đánh giá kỹ thuật khai thác và định kỳ đúc rút kinh nghiệm trong quá trình khai thác. Đưa ra giải pháp hoàn thành tiến độ sản lượng theo từng quý, từng bước tăng năng suất lao động.

Trao đổi với chúng tôi, ông Phan Thanh Biện – Phó TGĐ công ty cho biết: “Bên cạnh các giải pháp về chuyên môn, công ty thực hiện công khai dân chủ đơn giá định mức tiền lương và thanh toán kịp thời hàng tháng cho NLĐ. Trước mùa cạo mới, công ty thực hiện phân chia phần cây cạo phù hợp với thực tế và năng suất lao động, đảm bảo công bằng đối với tất cả NLĐ. Bên cạnh đó, phát động thi đua lao động tăng năng suất, phấn đấu hoàn thành vượt mức sản lượng giao. Hàng tháng và hàng quý, công ty tổ chức biểu dương các cá nhân, tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất để khích lệ NLĐ hăng hái thi đua. Với những giải pháp linh hoạt đưa ra, năm 2020, công ty quyết tâm hoàn thành vượt kế hoạch sản lượng VRG giao. Đồng thời, đảm bảo nâng cao thu nhập, đời sống cho CB.CNVC – LĐ trong đơn vị”.

Đảm bảo thực hiện tốt các chế độ cho NLĐ

Hiện nay, công ty đang làm các thủ tục chia cổ phần 10% giá trị khai thác mủ năm 2019 cho người dân theo hợp đồng góp bằng quyền sử dụng đất. Xác định NLĐ là yếu tố quan trọng giúp công ty hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ. Vì vậy, công ty thường xuyên quan tâm, chăm lo đến đời sống vật chất tinh thần, động viên giúp đỡ NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, giải quyết tạm ứng lương trong những thời điểm sản lượng mủ còn thấp.

Công ty còn làm nhà ở, kéo đường nước, điện năng lượng mặt trời nhằm đảm bảo phục vụ đời sống sinh hoạt cho NLĐ ngay trên vườn cây nhằm thuận tiện cho việc tổ chức sản xuất tại chỗ. Toàn công ty có 721 CB.CNV – LĐ. Năm 2019, công ty giải quyết chế độ trợ cấp thai sản, ốm đau cho 48 trường hợp với tổng số 367 triệu đồng, đóng bảo hiểm gần 4,8 tỷ đồng, cấp phát 100% bảo hộ lao động cho NLĐ.

Chị Điêu Thị Hoài – công nhân Nông trường cao su Nậm Na tâm sự: “Trước đây khi chưa vào làm công nhân cuộc sống gia đình tôi rất khó khăn do thu nhập không có, chỉ phụ thuộc vào nương rẫy không đủ ăn. Khi 2 vợ chồng được nhận vào làm công nhân cao su thì có thu nhập ổn định hơn với mức lương gần 10 triệu/tháng. Làm công nhân cao su có nhiều cái lợi lắm, ngoài thời gian cạo mủ, tôi còn có thể làm công việc đồng áng, chăn nuôi gia súc, gia cầm, vợ chồng tôi sẽ gắn bó lâu dài với công ty”.

PHƯƠNG LY