Tháng Sáu 9, 2020

Ngại lấy vợ trẻ!

Anh Đức Trung kính mến! Thật là ngại quá, khi phải viết thư này cho anh Đức Trung. Nhưng cũng chẳng biết tâm sự với ai, nên tôi mạnh dạn chia sẻ tâm tư của

Ngại lấy vợ trẻ!

Anh Đức Trung kính mến! Thật là ngại quá, khi phải viết thư này cho anh Đức Trung. Nhưng cũng chẳng biết tâm sự với

Ngại lấy vợ trẻ!

Anh Đức Trung kính mến! Thật là ngại quá, khi phải viết thư này cho anh Đức Trung. Nhưng cũng