Đồng chí Nguyễn Khánh Toàn tái đắc cử Bí thư Đảng bộ Cao su Hà Tĩnh

CSVNO – Sáng ngày 2/6, Đảng bộ Cao su Hà Tĩnh tổ chức thành công đại hội đại điểu Đảng bộ công ty lần thứ VII, nhiệm kì 2020 – 2025 với nhiều mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng.
BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt đại hội
BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt đại hội

Đại hội đã nhất trí thông qua báo cáo việc thực hiện Nghị quyết Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020, phương hướng nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng thời bầu BCH nhiệm kỳ mới, bầu đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên. Đồng chí Nguyễn Khánh Toàn – TGĐ công ty tái đắc cử Bí thư Đảng bộ công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đảng bộ Cao su Hà Tĩnh thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 – 2020 trong điều kiện có nhiều thuận lợi song cũng gặp không ít khó khăn, thách thức do giá bán cao su ở mức thấp, thị trường không ổn định, khí hậu biến đổi thất thường… từ đó làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, thu nhập và đời sống NLĐ.

Tuy nhiên, Đảng bộ công ty đã tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, bám sát cơ sở, tập hợp sự đoàn kết thống nhất của toàn bộ cán bộ, đảng viên, NLĐ công ty đã khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu thực hiện tốtNghị quyết Đại hội Đảng bộ công ty lần thứ VI đã đề ra. Cụ thể trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, doanh thu cao su đạt 218 tỷ đồng, lợi nhuận từ rừng nguyên liệu 3,6 tỷ đồng, tiền lương bình quân cả nhiệm kỳ 3,7 triệu đồng/người/tháng.

Về công tác xây dựng Đảng: Chú trọng thực hiện chỉ thị số 05-T/TW của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Công tác tổ chức, cán bộ đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ được tập trung lãnh đạo chỉ đạo và đạt nhiều kết quả quan trọng; Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng và công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Dự báo giai đoạn 2020 – 2025 ngành cao su còn gặp nhiều khó khăn. Từ tình hình thực tế đó, Đảng bộ công ty đã đề ra những phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian sắp tới. Trong đó, tập trung thực hiện mục tiêu “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và Đảng viên, đoàn kết, dân chủ thống nhất cao trong toàn Đảng bộ. Củng cố công tác tổ chức cán bộ và sản xuất kinh doanh, xây dựng Đảng bộ và các đoàn thể vững mạnh xuất sắc”.

Đồng thời nêu cao tinh thần trách nhiệm và năng lực trong việc lãnh đạo, chỉ đạo để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho NLĐ. Xây dựng ý thức, tinh thần đoàn kết, không ngừng đổi mới trên các lĩnh vực, đẩy mạnh đột phá theo hướng hiệu quả, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nghị quyết đại hội Đảng bộ 2020 – 2025 đề ra.

Đại hội đã bầu cấp ủy nhiệm kì, đồng chí Nguyễn Khánh Toàn – TGĐ công ty tái đắc cử Bí thư Đảng bộ công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025.

ANH BÌNH