Đồng chí Đỗ Anh Minh đắc cử Bí thư Chi bộ Cao su Hà Giang

 CSVNO – Tại Đại hội Chi bộ Công ty CPCS Hà Giang, đồng chí Đỗ Anh Minh – TGĐ công ty được bầu làm Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Ông Nguyễn Tiến Đức - Phó  Bí thư thường trực Đảng ủy, Phó TGĐ VRG tặng hoa chúc mừng cấp ủy công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025
Đ/c Nguyễn Tiến Đức – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Phó TGĐ VRG tặng hoa chúc mừng cấp ủy công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ Công ty CPCS Hà Giang đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ là hạt nhân lãnh đạo toàn diện các hoạt động của công ty. Chi bộ đã phát triển mới được 11 đảng viên, chuyển sinh hoạt từ nơi khác đến cho 5 đảng viên, nâng tổng số đảng viên trong chi bộ là 20 đồng chí. Số đảng viên có trình độ Đại học là 9 đồng chí chiếm 45 %; Cao đẳng là: 01 đồng chí chiếm 5%; Trung cấp 6 đồng chí chiếm 30%. Đảng viên nam 17 đồng chí đảng viên nữ 3 đồng chí; Đảng viên là người dân tộc thiểu số 10 đồng chí chiếm 50%.

Chi bộ 5 năm qua đạt danh hiệu trong sạch, trong đó có 02 năm đạt trong sạch vững mạnh, số đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đều tăng. Chất lượng đảng viên mới được nâng lên, tập trung phát triển ở các đối tượng như: cán bộ có trình độ chuyên môn kỹ thuật trẻ, đối tượng nữ.

Để không ngừng nâng cao trình độ về mọi mặt cho NLĐ nhằm đáp ứng yêu cầu công việc trong tình hình mới, những năm qua Chi bộ, Ban TGĐ công ty rất quan tâm đến công tác đạo tạo, tập huấn. Nhiệm kỳ qua đã có 125 lượt người được tập huấn kỹ thuật nông nghiệp cho cán bộ, 2 người được cử đi học Cao học, Cao cấp lý luận chính trị, 210 lượt người được đào tạo theo quyết định 42 của Thủ tướng chính phủ…

Đại hội đã thông qua báo cáo thực hiện Nghị quyết lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 – 2020 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025. Trong đó, 100% đại biểu thống nhất các chỉ tiêu nhiệm kỳ tới như sau: Chi bộ đạt chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trong đó có 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Phấn đấu kết nạp tối thiểu từ 10 – 12 đảng viên.

Đại hội đã bầu cấp ủy nhiệm kỳ mới với 3 đồng chí, đồng chí Đỗ Anh Minh được bầu làm Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025.

MINH NHIÊN, Ảnh: CTV