Đại hội Đảng bộ Cao su Lai Châu II: Bầu trực tiếp chức danh bí thư

CSVNO – Sáng ngày 2/6, Đảng bộ Công ty CPCS Lai Châu II tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đơn vị được Đảng bộ VRG chọn làm đại hội điểm khu vực miền núi phía Bắc. Đại hội đã bầu trực tiếp chức danh Bí thư Đảng ủy  nhiệm kỳ 2020 – 2025.
[wide]youtu.be/Nlp4sP-cyZw[/wide]
Đồng chí Trần Ngọc Thuận - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VRG tặng hoa chúc mừng BCH Đảng bộ công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Đồng chí Trần Ngọc Thuận – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VRG tặng hoa chúc mừng BCH Đảng bộ công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tham dự đại hội có đồng chí Trần Ngọc Thuận – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; đồng chí Nguyễn Tiến Đức – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó TGĐ VRG; đồng chí Lê Thanh Hưng – Phó TGĐ VRG; đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan, doanh nghiệp tỉnh, Công an tỉnh, huyện Sìn Hồ, Nậm Nhùn, Mường Tè, các Công ty cao su trên địa bàn tỉnh cùng 60 đại biểu của công ty.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Xuân Phú – Bí thư Đảng ủy, TGĐ công ty nhấn mạnh: “Nhiệm kỳ 2015-2020, công ty hoạt động theo loại hình cổ phần đã đi vào nề nếp. NLĐ có trách nhiệm cao trong công việc, tạo động lực giúp Đảng bộ hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết lần thứ II. Qua đó, đảm bảo ổn định, duy trì hiệu quả sản xuất kinh doanh, mang lại lợi ích cho các cổ đông, đảm bảo đời sống thu nhập NLĐ”.

Năm 2019, công ty khai thác 1.330 ha, sản lượng 1.516 tấn, doanh thu đạt 30 tỷ đồng. Năm 2020, công ty đưa vào khai thác thêm 829 ha. Tổng số lao động 458 người (402 người là lao động dân tộc thiểu số); thu nhập bình quân NLĐ trong nhiệm kỳ qua 3,2 triệu đồng/người/tháng, các chế độ chính sách luôn được đảm bảo.

Các đại biểu về tham dự đại hội
Các đại biểu về tham dự đại hội

Đảng bộ công ty có 6 chi bộ, 60 đảng viên, trong nhiệm kỳ kết nạp mới 46 đảng viên. Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ đã thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Công tác xây dựng chính quyền và các đoàn thể chính trị – xã hội được quan tâm, qua đó phát huy tốt vai trò mọi mặt hoạt động trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội
Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội

Với khẩu hiệu: “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Đổi mới – Phát triển”, Đảng bộ công ty đề ra 1 mục tiêu tổng quát, 4 chỉ tiêu chủ yếu, 2 nhiệm vụ và giải pháp cụ thể để thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong giai đoạn 2020 – 2025.

Trong đó, phấn đấu kết nạp 30 đảng viên mới; chi bộ trực thuộc xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt ít nhất 80%, Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; thành lập 1 nông trường, 1 nhà máy chế biến, 1 phòng ban chức năng. Diện tích khai thác 3.860 ha, sản lượng 4.283 tấn, năng suất đạt trên 1,1 tấn/ha, sản lượng chế biến từ năm 2021 – 2025 đạt 17.071 tấn, tổng doanh thu 563 tỷ đồng, thu nhập NLĐ đạt trên 4,5 triệu đồng/tháng…

Các tham luận tại đại hội tập trung vào nội dung: Nâng cao vai trò quản lý suất đầu tư của doanh nghiệp và giải pháp quy trình kỹ thuật áp dụng trong thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng vườn cây, tăng năng suất chất lượng sản phẩm; vai trò Đoàn Thanh niên trong xây dựng và phát triển đảng viên…

Đồng chí Trần Ngọc Thuận phát biểu chị đạo tại đại hội
Đồng chí Trần Ngọc Thuận phát biểu chị đạo tại đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Trần Ngọc Thuận – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VRG đã ghi nhận, biểu dương kết quả Đảng bộ công ty đạt được trong nhiệm kỳ qua và đánh giá cao công tác chuẩn bị, báo cáo chính trị trình tại đại hội. Đồng thời đề nghị: “Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ công ty cần tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công nhân viên nhất là thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát gắn với phòng chống tham nhũng, lãng phí”.

“Chú trọng công tác quy hoạch gắn với đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ công nhân viên. Phát huy vai trò của các tổ chức chính trị – xã hội trong việc thực hiện tốt việc chăm lo đời sống NLĐ.  Quản lý tốt và phát huy hiệu quả vốn sản xuất kinh doanh, phấn đấu năng suất khai thác mủ đạt trên 1,3 tấn/ha (có vườn cây đạt 1,6 tấn)”, đ/c đề nghị.

Đại biểu bầu BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025
Đại biểu bầu BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025

Đại hội đã bầu 9 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa mới, bầu trực tiếp chức danh Bí thư Đảng ủy. Đồng chí Nguyễn Xuân Phú – TGĐ công ty trúng cử chức danh Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Ban Chấp hành khóa mới đã bầu Ban Thường vụ, Phó Bí thư, UBKT Đảng bộ. Bầu 9 đại biểu và 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tập đoàn lần thứ IX. Đồng thời biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

TÙNG PHƯƠNG