Tháng Năm 22, 2020

Người Bí thư chi bộ 4.0

CSVN – Không chỉ là người Bí thư chi bộ nhiệt tình, tận tụy với công việc mà đ/c còn được các đảng viên và quần chúng gọi với cái tên thân thiện đó là

Người Bí thư chi bộ 4.0

CSVN – Không chỉ là người Bí thư chi bộ nhiệt tình, tận tụy với công việc mà đ/c còn được các đảng viên và