Đảng bộ Cao su Chư Prông vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

CSVN – Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông lần thứ XI, trình Đại hội Đảng bộ công ty lần thứ XII nhấn mạnh: Trong nhiệm kỳ vừa qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, công ty đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra, các chỉ tiêu quan trọng như doanh thu, lợi nhuận, thu nhập cho NLĐ đều đạt và vượt so với Nghị quyết.
Lãnh đạo công ty nhận cờ thi đua xuất sắc của VRG năm 2018.
Lãnh đạo công ty nhận cờ thi đua xuất sắc của VRG
năm 2018.
Một nhiệm kỳ vượt khó

Với 241 đảng viên, đại diện cho 2.845 lao động trong toàn công ty, là hạt nhân lãnh đạo ở 7 nông trường, 2 xí nghiệp, trung tâm y tế, cơ quan công ty và Công ty CP Chư Prông – Stung Treng, Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông bước vào thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 trong điều kiện đối diện với vô vàn khó khăn, thách thức về biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh, tình hình an ninh chính trị tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, giá cao su giảm mạnh ảnh hưởng đến SXKD và đời sống, tư tưởng của NLĐ… Song được sự quan tâm, chỉ đạo của Huyện ủy Chư Prông, sự giúp đỡ của chính quyền và nhân dân địa phương, sự chỉ đạo kịp thời của VRG, tập thể cán bộ, đảng viên và NLĐ công ty đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu mà Nghị quyết đề ra.

Theo đó, trong nhiệm  kỳ 2015 – 2020 toàn công ty đã khai thác được 34.359 tấn mủ cao su, hàng năm đều đạt và vượt kế hoạch từ 3% –7%. Đặc biệt, trong 3 năm từ 2017 – 2019 công ty luôn về trước kế hoạch 20 ngày. Chế biến được 36.147 tấn mủ các loại, đạt 103%. Tổng sản lượng xuất khẩu trong  5 năm đạt 10.521 tấn, chiếm 31% sản lượng tiêu thụ toàn công ty.

Đ/c Võ Toàn Thắng –Bí thư Đảng ủy, TGĐ công ty chia sẻ về những khó khăn trong nhiệm kỳ: “Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ công ty phải hoạt động trong điều kiện hết sức khó khăn với sự tuột dốc của giá bán cao su, thời tiết khắc nghiệt, đầu mùa nắng hạn kéo dài, dịch bệnh phấn trắng ảnh hưởng nghiêm trọng vườn cây khai thác, giữa mùa thì vườn cây bị bệnh rụng lá mùa mưa… đã làm ảnh hưởng lớn đến kết quả hoạt động SXKD và những chỉ tiêu mà Đại hội Đảng lần thứ XI của công ty đề ra.

Tuy vậy, bằng những nỗ lực của toàn thể cán bộ, Đảng viên, NLĐ, nhất là Ban thường vụ Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo Ban TGĐ công ty điều hành công ty vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đề ra. Các chỉ tiêu chính đều đạt và vượt so với nghị quyết, đời sống NLĐ được ổn định, nhất là đảm bảo việc làm cho 2.845 lao động, trong đó 51% lao động là đồng bào dân tộc thiểu số với mức lương bình quân xấp xỉ 6 triệu đồng/người/tháng; Công ty luôn thực hiện tốt nghĩa vụ đối với Nhà nước và đảm bảo các chế độ chính sách cho người lao động.

Bên cạnh đó, trước tình hình đời sống CN gặp nhiều khó khăn do giá bán mủ giảm sâu, Đảng ủy công ty đã chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền và tổ chức đoàn thể khuyến khích CN tích cực phát triển kinh tế gia đình nhằm tăng thu nhập theo Nghị quyết 6a của CĐ CSVN. Kết quả trong số 1.745 CN cạo mủ thì có đến 2/3 hộ gia đình có kinh tế khá, tăng khoảng 30% so với nhiệm kỳ trước, số gia đình nghèo đã giảm đáng kể, không còn hộ CN thiếu đói, ở nhà tranh tre, nhà tạm…

Phát huy truyền thống và thế mạnh, xây dựng công ty phát triển toàn diện và bền vững

Với truyền thống hơn 43 năm xây dựng và phát triển, trong nhiệm kỳ mới Đảng bộ công ty đã dự báo tình hình thế giới và trong nước vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, kinh tế thế giới tiếp tục suy thoái, do ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Covid -19 làm ngưng trệ mọi hoạt động. Giá các mặt hàng nông sản, trong đó có cao su có thể sẽ tiếp tục giảm sâu, ảnh hưởng đến kết quả hoạt động SXKD của công ty và đời sống, tư tưởng NLĐ. Do đó, Đảng ủy và Ban TGĐ công ty sẽ quyết tâm biến lợi thế thành sức mạnh để đưa công ty phát triển mạnh mẽ, bền vững.

Trong nhiệm kỳ tới, Đảng ủy công ty sẽ định hình lại quy mô SXKD; tập trung đầu tư chiều sâu, theo hướng tăng năng suất vườn cây, năng suất lao động và chất lượng sản phẩm; tiếp tục kiện toàn tổ chức, tái cơ cấu lại sản xuất, phù hợp với xu thế phát triển kinh tế của đất nước, nâng cao hiệu quả SXKD trên tất cả các lĩnh vực sản xuất, bảo toàn và phát triển vốn. Duy trì việc làm, ổn định tư tưởng, đảm bảo đời sống CB.CNV – LĐ; làm tốt trách nhiệm của công ty đối với xã hội; góp phần cùng địa phương củng cố quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị để phát triển kinh tế. Quyết tâm xây dựng Đảng bộ công ty trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Trong công tác Đảng, Đảng bộ công ty phấn đấu hàng năm có 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có trên 15% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ. 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đảng bộ công ty hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

VĂN VĨNH