Bám trụ vườn cây, tuyên truyền phòng chống dịch

CSVN – Lực lượng bảo vệ (LLBV) cao su ngoài nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ tài sản và phòng chống cháy nổ còn là một trong những lực lượng nòng cốt, đóng vai trò quan trọng trong công tác tuyên truyền NLĐ tại vườn cây phòng chống dịch Covid-19.
Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, đội ngũ bảo vệ vừa phòng cháy vườn cây đồng thời cũng là lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19.
Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, đội ngũ bảo vệ vừa phòng cháy vườn cây đồng thời cũng là lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền phòng, chống
dịch Covid-19.
Những tuyên truyền viên hiệu quả

Là lực lượng trực tiếp trú đóng trên vườn cây, làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ tài sản và phòng chống cháy nổ, LLBV còn là những tuyên truyền viên hiệu quả nhất trong việc tuyên truyền nâng cao ý thức của NLĐ trong phòng, chống dịch Covid-19, cùng với đó còn nắm bắt kịp thời tình hình diễn biến dịch bệnh trong đơn vị để có cơ sở thông tin cho cơ quan chức năng khi có yêu cầu.

Trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ  đạo của VRG về phòng, chống dịch Covid-19, LLBV các đơn vị đã được tổ chức, bố trí trực đo thân nhiệt, tuyên truyền nhắc nhở đeo khẩu trang ở các trụ sở đơn vị, khu vực sản xuất, tập kết mủ, cùng với các lực lượng khác như Công đoàn, Đoàn thanh niên tuyên truyền, phát tờ rơi, hướng dẫn rửa tay diệt khuẩn, tránh tụ tập đông người… từ đó nâng cao ý thức giữ gìn sức khỏe và ý thức cộng đồng trong công nhân lao động.

Giai đoạn thực hiện Chỉ thị 16 CB.CNV-LĐ được nghỉ để giãn cách xã hội, trên toàn diện tích vườn cây của các đơn vị chỉ còn LLBV vừa thực hiện nhiệm vụ phòng cháy vườn cây đồng thời cũng là lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19. Trong đó việc thực hiện chuyên môn, sinh hoạt tập thể phải đảm bảo các nội dung hướng dẫn về vệ sinh dịch tễ, đảm bảo giữ khoảng cách an toàn và thường xuyên đeo khẩu trang khi thực hiện nhiệm vụ.

Để tuân thủ các quy định nghiêm ngặt về phòng chống dịch bệnh là công việc khó khăn của LLBV cao su trong thời tiết nắng nóng kéo dài như hiện nay. Nhưng với ý thức cộng đồng cao, cùng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của các đơn vị, LLBV cao su luôn bám trụ vườn cây, thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, không để hỏa hoạn xảy ra, đồng thời thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống Covid-19.

Lực lượng nòng cốt

Anh Nguyễn Đức Vinh – Trưởng trạm bảo vệ lô 7, Nông trường Minh Tân, Cao su Dầu Tiếng, tâm sự: “Thực hiện sự chỉ đạo của giám đốc nông trường, bảo vệ lô tăng cường công tác tuần tra, bảo vệ, ngoài việc bảo  vệ vườn cây, phòng chống cháy nổ vào mùa khô, chúng tôi cũng nhắc nhở NLĐ tuân thủ các biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19. Tuy cũng có những khó khăn, vất vả nhưng để thực hiện thắng lợi công tác chống dịch, cũng như đảm bảo tốt nhiệm vụ chuyên môn, phục vụ sản xuất cho đơn vị, chúng tôi sẽ giữ vững niểm tin, đoàn kết thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao”.

Hiện nay để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, đồng thời đảm bảo nhiệm vụ sản xuất trên vườn cây, đảm bảo kế hoạch sản lượng đề ra, đòi hỏi sự chung tay đoàn kết của CB.CNV- LĐ toàn ngành cao su, trong đó LLBV cao su là một trong những lực lượng nòng cốt, có vai trò quan trọng để tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy và đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức cộng đồng để công tác phòng chống dịch Covid-19 trong toàn ngành cao su đạt hiệu quả cao.

VĂN THỌ