Sẽ tuyên dương 91 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến

CSVN – Ban chỉ đạo, Ban tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước VRG lần V vừa thông báo một số công tác liên quan đến chuẩn bị tổ chức “Hội nghị điển hình tiên tiến” cấp cơ sở, tiến tới “Đại hội Thi đua yêu nước VRG lần V” (2020 – 2025). Theo đó, chủ đề Đại hội là “Đoàn kết, sáng tạo, hiệu quả và phát triển bền vững”.
Tuyên dương điển hình tiên tiến tại Đại hội Thi đua yêu nước VRG lần V, vào năm 2015.
Tuyên dương điển hình tiên tiến tại Đại hội Thi đua yêu nước VRG lần V, vào năm 2015.

Về hình thức tổ chức, cấp đơn vị thành viên tổ chức “Hội nghị điển hình tiên tiến”, cấp Tập đoàn là “Đại hội Thi đua yêu nước”. Dự kiến, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai sẽ tổ chức điểm “Hội nghị điển hình tiên tiến” vào tháng 5/2020.

Tháng 6/2020, tất cả các đơn vị tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến cấp mình gắn với các sự kiện như kỷ niệm thành lập đơn vị, hội nghị sơ kết SXKD 6 tháng đầu năm, hoàn thành trước ngày 30/6. Dự kiến cuối tháng 7 hoặc đầu tháng 8/2020 tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước VRG. Trong điều kiện ảnh hưởng của dịch bệnh Covid – 19, lịch tổ chức hội nghị nếu có thay đổi sẽ thông báo sau.

Tại Đại hội Thi đua yêu nước VRG, sẽ tuyên dương 91 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến nhân kỷ niệm 91 năm ngày Truyền thống ngành cao su Việt Nam (28/10/1929 – 28/10/2020). Về tập thể đạt các tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc, vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch, chương trình công tác; Tổ chức phong trào thi đua yêu nước thường xuyên, hiệu quả cao, triển khai có chất lượng phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Có  ít nhất 3 năm đạt danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” và đạt Cờ thi đua Tập đoàn hoặc Cờ thi đua Bộ, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp, Cờ thi đua Chính phủ.

Về cá nhân, có ảnh hưởng cao, được suy tôn trong tập thể, có ít nhất 3 năm đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở, đã được tặng bằng khen VRG hoặc đạt các hình thức khen thưởng cấp cao.

Q.K