Nông trường An Lập, Cao su Dầu Tiếng phấn đấu giữ năng suất 2 tấn/ha

CSVN – Trong những năm qua, toàn thể Nông trường (NT) An Lập đã phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn đưa nông trường ngày càng đi lên, đóng góp vào sự phát triển của công ty.
Công nhân khai thác NT An Lập. Ảnh: Vũ Phong.
Công nhân khai thác NT An Lập. Ảnh: Vũ Phong.
Vượt kế hoạch sản lượng, đẩy mạnh trồng xen

Ngày 1/3/2017, thực hiện chủ trương của công ty trong việc sắp xếp tinh gọn bộ máy, NT Cao su Phan Văn Tiến được sáp nhập vào NT An Lập. Từ đây diện tích, quy mô, số lượng công nhân NT tăng lên, nhưng NT vẫn đảm bảo tăng trưởng, hoạt động ổn định.

Năm 2019, NT gặp khó khăn do dịch chuyển lao động từ nông nghiệp sang các khu công nghiệp gần kề dẫn đến tình trạng thiếu hụt lao động, nguồn tuyển thu lao động ngày càng khó khăn. Bên cạnh đó, thời tiết trong năm tuy có nhiều thuận lợi trong công tác khai thác mủ và trồng mới nhưng nắng hạn dài ngày lại gây khó khăn cho công tác phòng chống cháy trên vườn cây.

Mặc dù vậy, nhưng với sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể CBCN, NT đã cùng nhau khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch (KH). Diện tích vườn cây kinh doanh toàn NT hiện nay là 2.096,95 ha. Trong đó, NT khai thác 1.949,4 ha, khoán ngoài 147,55 ha. Kế hoạch sản lượng được giao là 3.800 tấn mủ quy khô, đến ngày 20/12/2019, NT thực hiện được 3.807.851 kg, đạt 100,21 % kế hoạch năm, đến 31/12/2019 đạt tỷ lệ 104% KH. Năng suất đạt 2,03 tấn/ha.

Trong năm, đơn vị đã kêu gọi các đối tác trồng xen với tổng diện tích là 547,65 ha, vượt chỉ tiêu  trên vườn cây KTCB 2018, tổng số tiền thu được là 340.662.517 đồng, đã góp phần giảm chi phí đáng kể trong suất đầu tư.

Chú trọng phát triển kinh tế gia đình

Trong năm 2019, tiền lương bình quân NLĐ đạt trên 6,7 triệu đồng/người/tháng; Thu nhập bình quân đạt trên 7,7 triệu đồng/người/tháng. Ngoài ra, nông trường còn chú trọng chương trình phát triển kinh tế gia đình cho NLĐ. Có 14 công đoàn viên được vay quỹ trợ vốn với tổng số tiền vay là 70 triệu đồng và 12 lượt nữ CBCN nguồn vốn nữ công với tổng số tiền là 36 triệu đồng. Bình quân thu nhập kinh tế hộ gia đình đạt 125 triệu đồng/ hộ/ năm.

Bên cạnh đó, các hoạt động nâng cao tinh thần VHVN, TDTT cho NLĐ luôn được quan tâm. Nhân ngày Tết cổ truyền, đơn vị tổ chức vui chơi tạo không khí vui tươi và lành mạnh.

Mặt khác, NT thường xuyên duy trì hiệu quả hoạt động kết nghĩa với Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Tân Uyên bằng các hoạt động giao lưu VHVN-TDTT. Công tác PCCC được tổ chức tốt từ giáo dục tuyên truyền đến xây dựng phương án về phòng chống cháy nổ. NT luôn quan tâm đến công tác quét lá, dãy cỏ bao lô ngăn lửa và tổ chức cho CBCN trực gác phòng chống cháy trong mùa khô.

Công đoàn NT đã tổ chức thăm hỏi tặng quà cho 27 lượt gia đình khó khăn trong dịp lễ, Tết là 13,5 triệu đồng, hỗ trợ tang khó cho 20 trường hợp với số tiền hơn 61,5 triệu đồng. Các tổ vận động quyên góp giúp đỡ 20 trường hợp CB.CNLĐ trong tổ có khó khăn cơ nhỡ với tổng số tiền là 16 triệu đồng. Ngoài ra, mỗi NLĐ còn đóng góp quỹ phòng chống thiên tai bằng một ngày công hơn 58,7 triệu đồng…

Bà Võ Thị Thảo, Giám đốc NT cho biết, phát huy các kết quả đã đạt được, toàn thể NT quyết tâm hoàn thành kế hoạch 2020. Cụ thể, thực hiện hoàn thành mức chỉ tiêu giao nộp 3.970 tấn mủ quy khô, phấn đấu vượt 3%, tiếp tục giữ vững năng suất 2 tấn/ha. Khai thác tốt 1.982,84 ha vườn cây kinh doanh và chăm sóc 1.206,04 ha KTCB bảo đảm vườn cây sinh trưởng tốt. Tiếp tục tăng cường công tác quản lý lao động, xây dựng quy định quản lý chặt chẽ, điều phối công việc hợp lý, nhằm bảo đảm việc làm cho người lao động và nâng cao năng suất lao động.

HẢI ĐƯỜNG