Đoàn thanh niên Cao su Phước Hòa: Sáng tạo trong phòng chống dịch Covid – 19

CSVNO – Tuổi trẻ Công ty CPCS Phước Hòa xung kích, sáng tạo nhằm đẩy mạnh công tác phòng chống dịch COVID-19 tại đơn vị. Tuổi trẻ Chi đoàn Khối cơ quan Công ty đã nghiên cứu sản xuất nước rửa tay khô và máy phun nước rửa tay tự động để phục vụ CB.CNV LĐ trong toàn công ty.
ĐVTN Công ty đang sản xuất nước rửa tay phục vụ người lao động
ĐVTN Công ty đang sản xuất nước rửa tay phục vụ người lao động

Nhằm mục đích nâng cao hiệu quả trong công tác phòng chống dịch trong toàn công ty trước mùa cạo mới, BTV Đoàn thanh niên Công ty đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn trực thuộc thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch, đề xuất mô hình, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch. Kết quả 11/11 cơ sở Đoàn trực thuộc thực hiện đúng nội dung, như: Ứng dụng mạng xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng dịch Covid-19; tăng cường công tác tuyên truyền về khai báo y tế; triển khai hình thức làm việc online, trao đổi công việc bằng hình thức trực tuyến…

ĐVTN đang kiểm tra Máy phun nước rửa tay tự chế trước khi đưa vào sử dụng
ĐVTN đang kiểm tra Máy phun nước rửa tay tự chế trước khi đưa vào sử dụng

Đặc biệt, Tuổi trẻ Chi đoàn Khối cơ quan Công ty đã tập trung nghiên cứu sản xuất nước rửa tay khô và máy phun nước rửa tay tự động để phục vụ cán bộ, công nhân lao động trong toàn công ty… Kết quả đã sản xuất được 500 chai nước rửa tay khô và 3 máy phun nước rửa tay tự động được lắp đạt tại các nơi ra vào công ty, bộ phận thu mua mủ cao su tiểu điền…. Qua đó, có thể đẩy mạnh công tác phòng chống dịch Covid-19, tuyên truyền về tầm quan trọng của việc thường xuyên rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn để phòng bệnh đến toàn thể người lao động đang làm việc tại công ty và tiếp tục khẳng định vai trò của tổ chức Đoàn trong công tác phòng chống dịch bệnh tại đơn vị…

Sản phẩm nước rửa tay khô do ĐVTN Khối CQ Công ty sản xuất
Sản phẩm nước rửa tay khô do ĐVTN Khối CQ Công ty sản xuất

Qua các hoạt động được tổ chức, Tuổi trẻ Công ty CPCS Phước Hòa tiếp tục chung tay đẩy mạnh công tác phòng chống dịch Covid-19 và phong trào sáng tạo trẻ tại đơn vị.

Sản phẩm nước rửa tay khô do ĐVTN Khối CQ Công ty sản xuất
Sản phẩm nước rửa tay khô do ĐVTN Khối CQ Công ty sản xuất

                                                                                                   HOÀNG CƯỜNG