Nhắc ngay cộng đồng

chung tay day lui covid 19

“Trăm năm trong cõi người ta”

Địa cầu vướng dịch Cô – rô -na hãi hùng

Ban đầu Vũ Hán mấy người

Sau lây ra cả khắp nơi địa cầu

Hai tuần ủ bệnh ban đầu

Nó đã len lỏi gieo sầu cho ta

Phát bệnh thì ho thả ga

Phổi suy hô hấp vậy là còn chi

Vừa phong toả vừa cách ly

Vừa chế thuốc trị ngành Y hàng đầu

Để phòng chống có chiều sâu

Mọi người ta hãy nhớ câu nhắc mình

Không tập trung chốn linh đình

Khẩu trang ta phải đồng tình đeo ngay

Thường xuyên ta phải rửa tay

Chống dịch ta phải nhắc ngay cộng đồng!

MINH ANH

(Võ Sỹ Lực – Nguyên Chủ tịch HĐTV VRG)