Nhiều giải pháp sáng tạo ở Đảng bộ NT Long Tân

CSVN – Đảng bộ Nông trường Long Tân là tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng. Trong những năm qua, Đảng bộ NT đã nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn bằng quyết tâm, kinh nghiệm và sự sáng tạo để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh hàng năm.
Ông Nguyễn Thanh Minh - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc NT Long Tân (giữa) thăm hỏi, động viên công nhân khai thác tại vườn cây vào những ngày cuối năm 2019.
Ông Nguyễn Thanh Minh – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc NT Long Tân (giữa) thăm hỏi, động viên công nhân khai thác tại vườn cây vào những ngày cuối năm 2019.
Chỉ đạo xây dựng các kịch bản ứng phó khó khăn

Trong đó, Đảng ủy NT tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền đề ra các giải pháp lãnh đạo thực hiện chủ trương và xây dựng các kịch bản điều hành, quản lý, ứng phó với tình hình khó khăn và phù hợp với thực tiễn, quyết liệt thực hiện tiết giảm chi phí, điều chỉnh suất đầu tư hợp lý, đẩy mạnh trồng xen canh… Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ NT đã tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị, các chỉ tiêu sản xuất đều đạt và vượt so với Nghị quyết đề ra. Cụ thể: tổng sản lượng kế hoạch được giao trong nhiệm kỳ là 10.011 tấn, thực hiện 10.743,5 tấn (vượt 7,32%). Năng suất bình quân 1,62 tấn/ha.

Trong nhiệm kỳ đã thực hiện trồng mới tái canh tổng diện tích 1.208,4 ha, công tác chăm sóc vườn cây luôn đảm bảo quy trình kỹ thuật, do đó vườn cây tăng trưởng và phát triển tốt, định hình ngay năm đầu tiên, tỷ lệ cây sống 100%. Quy trình kỹ thuật khai thác hạng A, B đạt 95,54% (vượt 0,54%).

Chăm lo tốt cho NLĐ

Công tác chăm lo đời sống cho NLĐ luôn được sự quan tâm chú trọng, chủ trương của Đảng bộ là sản xuất đi đôi với đảm bảo việc làm, chăm lo đầy đủ các chế độ chính sách, tiền lương cho cán bộ công nhân lao động. Tiền lương bình quân trong nhiệm kỳ trên 5 triệu đồng/người/tháng, so với Nghị quyết đề ra là 4 triệu đồng (vượt 26,08%).

Đảng bộ còn chỉ đạo các tổ chức đoàn thể vận động, hỗ trợ NLĐ trong đơn vị làm kinh tế gia đình, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống. Qua công tác điều tra mức sống đến 2019, toàn NT có tổng số 255 hộ công nhân, trong đó 195 hộ khá, 60 hộ trung bình, không có hộ nghèo. Trong nhiệm kỳ cùng với chuyên môn xét cho 31 hộ công nhân vay vốn xây dựng mới và sửa chữa nhà trả góp, với tổng số tiền 725 triệu đồng. Công đoàn NT đã cho 65 đoàn viên vay vốn từ nguồn quỹ tương trợ với tổng tiền 246 triệu đồng; 78 chị vay vốn xoay vòng với tổng tiền 234 triệu đồng.

Phát huy những thành quả đạt được, trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ NT Long Tân quyết tâm phấn đấu hoàn thành sản lượng khai thác cao su 24.729 tấn mủ quy khô. Năng suất cao su bình quân 1,81 tấn/ha trở lên. Chăm sóc tốt 1.658,72 ha vườn cây KTCB. Phấn đấu tiền lương bình quân trong nhiệm kỳ trên 6,5 triệu đồng/người/tháng.

THIÊN HƯƠNG