Cao su Krông Buk Ratanakiri: Đ/c Trần Ngọc Lành giữ chức Bí thư Chi bộ

CSVNO- Sáng 8/3, Chi bộ Công ty CP Cao su Krông Buk Ratanakiri tổ chức  Đại hội  lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2022, đ/c Trần Ngọc Lành – TGĐ công ty được bầu giữ chức vụ Bí thư Chi bộ.
Chi ủy nhiệm kỳ 2020 -2022 ra mắt đại hội
Chi ủy nhiệm kỳ 2020 -2022 ra mắt đại hội

Phấn đấu trong nhiệm kỳ mới 100% Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có 20% Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; kết nạp được 5 Đảng viên mới; giữ vững chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ…là những chỉ tiêu chính được 31 Đảng viên chi bộ Công ty CP Cao su Krông Buk Ratanakiri biểu quyết thông qua tại Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Nhiệm kỳ qua, tình hình sản xuất kinh doanh của công ty gặp nhiều khó khăn. Mặc dù vậy, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ công ty đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong đó, đáng chú ý là khai thác đạt 121,6% so với kế hoạch; doanh thu trên 75,9 tỷ đồng; thu nhập bình quân hơn 6 triệu đồng/người/tháng, đạt 141,6% so với nghị quyết đề ra.

Công tác phát triển Đảng viên luôn được chú trọng, những quần chúng ưu tú, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ  được các tổ chức đoàn thể giới thiệu cho tổ chức Đảng. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 8 Đảng viên mới, đạt 200% so với chỉ tiêu.

Kết thúc đại hội, các đại biểu đã bầu 5 đ/c vào chi ủy, đ/c Trần Ngọc Lành – TGĐ công ty được bầu giữ chức vụ Bí thư chi bộ, đ/c Hồ Duy Linh được bầu giữ chức Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022.

GIA LINH