Công ty 75 quyết hoàn thành vượt mức chỉ tiêu năm 2020

CSVNO – Sáng 7/3, Chi nhánh Công ty 75 (Binh đoàn 15) tổ chức hội nghị đại biểu người lao động năm 2020.

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị

Năm 2019, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn còn diễn biến phức tạp gây mất ổn định. Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty gặp rất nhiều khó khăn do giá bán mủ cao su dưới giá thành, tình hình thời tiết diễn biến không thuận lợi nên đã ảnh hưởng đến quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ trồng, khai thác và chăm sóc vườn cây cao su….

Đoàn chủ tịch, thư ký lên làm việc và điều hành đại hội
Đoàn chủ tịch, thư ký điều hành đại hội

Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ, song  Đảng ủy, Ban giám đốc công ty đã triển khai quyết liệt các biện pháp, sát đúng, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động SXKD đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững; người lao động tin tưởng và yên tâm công tác. Công tác quân sự – quốc phòng được đảm bảo, quan hệ cấp ủy chính quyền địa phương và công tác dân vận được củng cố. Với kết quả đó, năm 2019 đơn vị được Bộ tư lệnh Binh đoàn tặng cờ thi đua; Đảng bộ được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đ/c đại tá Hoàng Đức Tỏa báo cáo  kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2019 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020.
Đ/c đại tá Hoàng Đức Tỏa báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2019 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020.

Trong năm vừa qua, công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo và bố trí sắp xếp, kiện toàn bộ máy quản lý từ cấp đội đến cơ quan theo hướng tinh gọn, đúng người, đúng việc, phát huy tính năng động sáng tạo đủ khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tăng cường thực hành tiết kiệm, kiểm soát chi phí sản xuất hạ giá thành sản phẩm, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Thực hiện tốt các nội dung về chăm sóc, khai thác, chế biến mủ cao su; công tác quản lý xe máy, nhà xưởng; công tác bảo vệ môi trường, chấp hành nghiêm quy trình kỹ thuật trên tất cả các loại vườn cây.

Quản lý sử dụng vốn, tài sản chặt chẽ, đúng mục đích, trích khấu hao đầy đủ. Thanh toán tiền lương và các chế độ chính sách cho người lao động kịp thời. Thực hiện nghiêm chủ trương phương án khoán và phương án tiền lương; chấp hành đúng định mức lao động, đơn giá tiền lương, quan tâm giải quyết đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách cho người lao động. Năng suất lao động và thu nhập tăng hơn so với năm 2018.

Đại tá Hoàng Văn Sỹ - Tư lệnh BĐ 15 phát biểu chỉ đạo hội nghị
Đại tá Hoàng Văn Sỹ – Tư lệnh Binh đoàn 15 phát biểu chỉ đạo hội nghị

Tiến hành có hiệu quả công tác dân vận, hoạt động kết nghĩa và công tác gắn kết hộ. Huy động được hàng ngàn ngày công và trên 9,5 tỷ đồng thực hiện trợ cấp, hỗ trợ người lao động, các mục tiêu chương trình xây dựng nông thôn mới, giúp nhân dân xóa đói, giảm nghèo…

Dự báo năm 2020 tình hình khu vực và địa bàn Công ty đứng chân diễn biến khó lường. Dịch bệnh diễn biến phức tạp, lan rộng ảnh hưởng lớn đến hoạt động SXKD và giá mủ cao su cũng như các mặt hàng nông sản chủ yếu trên địa bàn.

Mặc dù vậy, với truyền thống hơn 35 năm xây dựng, trưởng thành, có nhiều kinh nghiệm, linh hoạt, sáng tạo trong công tác điều hành quản lý, CN Công ty 75 luôn xác định rõ nhiệm vụ, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết thống nhất vượt qua mọi khó khăn, thử thách phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch của năm 2020.

THU HIỀN