Đảng bộ Cao su Đồng Nai: Trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2019

CSVNO – Với những thành tích đạt được trong năm 2019, Đảng bộ TCT Cao su Đồng Nai được Tỉnh ủy Đồng Nai xếp loại là Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2019.
Các cơ sở Đảng nhận khen thưởng của Đảng ủy TCT vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019
Các cơ sở Đảng nhận khen thưởng của Đảng ủy TCT vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019

Xác định những khó khăn ngay từ đầu năm 2019, Đảng ủy TCT đã chỉ đạo quyết liệt bằng những giải pháp đúng đắn, kịp thời, hiệu quả, cùng với sự chủ động, đồng hành sát cánh vượt qua những thách thức của NLĐ, Đảng bộ TCT đã thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết năm 2019 của Tỉnh ủy và Đảng ủy đề ra trong năm 2019.

Cụ thể, năm qua tổng doanh thu TCT đạt được 2.172tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 994 tỷ đồng, nộp ngân sách 96 tỷ đồng, tỷ suất lợi nhuận/vốn Nhà nước bình quân 33,6%. Các chế độ, chính sách cho NLĐ được quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời. Thu nhập bình quân năm 2019 là 9,1 triệu đồng/người/tháng, tăng 7% so với năm 2018.

Bà Vũ Thị Mỹ Lệ - Bí thư Đảng ủy, Phó TGĐ TCT Cao su Đồng Nai đại diện Đảng bộ TCT nhận cờ của Tỉnh ủy  Đồng Nai trao tặng cho Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2019
Bà Vũ Thị Mỹ Lệ – Bí thư Đảng ủy, Phó TGĐ TCT Cao su Đồng Nai đại diện Đảng bộ TCT nhận cờ của Tỉnh ủy Đồng Nai trao tặng cho Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2019

Lãnh đạo công tác tư tưởng được Đảng ủy đặc biệt quan tâm, thường xuyên giáo dục, định hướng tư tưởng thông qua việc sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt các tổ chức đoàn thể, tại lô cao su, nơi làm việc…nhằm kịp thời phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên, nhất là tình hình an ninh chính trị, phòng chống diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, động viên cán bộ, đảng viên gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, quy định Điều lệ Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước.

Các cơ sở Đảng nhận khen thưởng của Đảng ủy TCT vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019
Các cơ sở Đảng nhận khen thưởng của Đảng ủy TCT vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019

Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chủ đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”gắn với thực hiện Đề án nêu cao tính tiền phong gương mẫu của đảng viên và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) được tổ chức thực hiện tốt, tạo chuyển biến tích cực, trở thành công việc tự giác, thường xuyên.

Ba cơ sở Đảng được tuyên dương vì đã thực hiện vượt chỉ tiêu trong công tác phát triển Đảng
Ba cơ sở Đảng được tuyên dương vì đã thực hiện vượt chỉ tiêu trong công tác phát triển Đảng
Các cá nhân và tập thể điển hình trong cuộc vận động Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh
Các cá nhân và tập thể điển hình trong cuộc vận động Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh

Hiện nay, toàn Đảng bộ TCT có 23 cơ sở Đảng, gồm 14 Đảng bộ cơ sở với 63 chi bộ trực thuộc và 9 chi bộ cơ sở với 1.214đảng viên. Bên cạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ chính trị, hoạt động sản xuất kinh doanh và các hoạt động đoàn thể, Đảng ủy TCT đặc biệt chú trọng đến công tác bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới. Trong năm 2019, toàn Đảng bộ đã kết nạp được 91 đồng chí, đạt 101% chỉ tiêu Tỉnh ủy giao.

MINH NHIÊN, Ảnh: CTV