Gỗ Thuận An chia cổ tức 12%

CSVNO – Ngày 28/2, Công ty CP Chế biến gỗ Thuận An đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020.

[wide]youtu.be/AGQjLJ2sXjs[/wide]

Toàn cảnh Đại hội
Toàn cảnh Đại hội

Tại đại hội, bà Lê Thị Xuyến – Tổng Giám đốc Công ty đã báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020. Theo đó năm 2019, tổng doanh thu  đạt 684,9 tỷ đồng, vượt 3,75% so với kế hoạch; tổng lợi nhuận trước thuế đạt 22,89 tỷ đồng, vượt 2,14%; thu nhập bình quân 8,81 triệu đồng/người/tháng; tỷ lệ chia cổ tức 12%.

Bà Lê Thị Xuyến - TGĐ Công ty CP chế biến gỗ Thuận An báo cáo tại Đại hội
Bà Lê Thị Xuyến – TGĐ Công ty CP chế biến gỗ Thuận An báo cáo tại Đại hội

Bên cạnh những thành quả đã đạt được trong hoạt động SXKD, năm 2019, Công ty CP chế biến gỗ Thuận An đã đạt tốp 30 trong 100 doanh nghiệp xuất sắc nhất, đi đầu trong việc thực hiện phát triển bền vững. Đây là thành quả lao động của toàn thể CBCNV,LĐ Công ty.

Cũng tại đại hội, bà Lê Thị Xuyến đã phân tích những khó khăn chung của ngành chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh Bình Dương nói riêng và cả nước nói chung. Trong đó cuộc chiến tranh thương mại Mỹ – Trung cùng với diễn biến khó lường của dịch bệnh Covid-19 sẽ làm ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động SXKD của công ty.

Các cổ đông biểu quyết thông qua các chỉ tiêu SXKD năm 2020
Các cổ đông biểu quyết thông qua các chỉ tiêu SXKD năm 2020

Tuy nhiên, với kinh nghiệm của mình, Ban lãnh đạo Công ty đã tự tin xây dựng kế hoạch SXKD trong năm 2020, và được 100% cổ đông có mặt tại Đại hội thống nhất thông qua với các chỉ tiêu cơ bản như: tổng doanh thu  là 647,5 tỷ đồng, tổng lợi nhuận trước thuế 22,9 tỷ đồng, tỷ lệ chia cổ tức 12,5%.

Tại đại hội, các cổ đông bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023
Tại Đại hội, các cổ đông bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023

Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát  trúng cử ra mắt tại Đại hội
Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trúng cử ra mắt tại Đại hội

NG. CƯỜNG