Cao su Hương Khê – Hà Tĩnh rà soát, sắp xếp lao động

CSVNO – Ngày 26/02, Công ty TNHH MTV Cao su Hương Khê – Hà Tĩnh  tổ chức Hội nghị Đại biểu người lao động năm 2020, tổng kết SXKD năm 2019, triển khai kế hoạch năm 2020.
Ông Trương Minh Trung - Phó TGĐ VRG phát biểu tại hội nghị.
Ông Trương Minh Trung – Phó TGĐ VRG phát biểu tại hội nghị.

Tại Hội nghị đã tổ chức ký kết thỏa ước lao động tập thể năm 2020, phát động phong trào thi đua năm 2020 và triển khai nhiệm vụ SXKD năm 2020 được Tập đoàn giao, cụ thể: Diện tích khai thác 1.288,59ha, sản lượng mủ cao su 650 tấn, diện tích chăm sóc vườn cao su KTCB: 3.212,82ha.

Thực hiện trồng rừng gỗ lớn và trồng cây nguyên liệu: 500 ha, trong đó: Trồng xen trên vườn cao su: 300 ha, trồng thuần loài trên đất cao su đã thanh lý và đất trống: 200 ha. Rà soát, giảm biên, thanh lý hợp đồng nhận khoán và sắp xếp lao động: Tổng lao động hiện có: 657 người giảm xuống còn 547 (Hộ dân nhận khoán giám 100 người từ 400 người xuống còn 300 người, Lao động đóng BHXH 257 người; Công nhân 164 người, gián tiếp phục vụ giảm 10 người từ 93 người xuống còn 83 người).

Đóng nộp bảo hiểm các loại: 4,810 triệu đồng. Thu nhập bình quân người lao động: 3.500.000 đồng/ người/ tháng. Hoàn thành công tác cấp đổi giấy chứng nhận QSDĐ. Hoàn thành hồ sơ miễn tiền thuê đất theo chính sách khuyến khích đầu tư.

NHƯ HOÀI