Tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước VRG lần V

CSVNO – Đại hội đại biểu thi đua yêu nước của VRG – Công ty cổ phần lần thứ V sẽ được tổ chức trước ngày 15/8/2020. Đại hội sẽ đánh giá kết quả phong trào thi đua yêu nước của VRG kể từ lần thứ IV đến nay, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhằm đẩy mạnh các phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong thời gian tới.
Hình ảnh đầy sức sống của vườn ươm hay xuất hiện trong thơ của NLĐ trong ngành. Ảnh: Trần Văn Sơn
 Ảnh: Trần Văn Sơn

Chủ đề của đại hội thi đua yêu nước lần thứ V là “Đoàn kết – sáng tạo – thi đua xây dựng và phát triển bền vững”. Số lượng tham dự đại hội tối đa gồm có 500 đại biểu. Đại hội sẽ ghi nhận thành quả chung của phong trào thi đua yêu nước, biểu dương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tiêu biểu của các phong trào thi đua yêu nước. Tiếp tục cổ vũ, khơi dậy tinh thần thi đua yêu nước của CB.CNVC – LĐ trong công tác, học tập, lao động sản xuất vì sự phát triển của VRG.

Bên cạnh đó, đại hội cũng sẽ rút ra những bài học kinh nghiệm trong việc tổ chức các phong trào thi đua, công tác khen thưởng và việc xây dựng, xây rộng các điển hình tiên tiến, tiếp tục khẳng định vai trò to lớn của phong trào thi đua, công tác khen thưởng trong thời gian tới.

Tại mỗi khu vực, VRG sẽ chọn một đơn vị để tổ chức đại hội điểm. Theo đó, khu vực Đông Nam bộ là TCT Cao su Đồng Nai, khu vực Tây Nguyên là Cao su Kon Tum, khu vực miền Trung là Cao su Quảng Trị, khu vực miền núi phía Bắc là Cao su Điện Biên và khu vực TP.HCM là Công ty cổ phần chế biến gỗ Thuận An.

MINH NHIÊN