Chào năm mới, khởi sắc mới!

CSVN XUÂN- Bước vào năm 2020, thời điểm chuyển giao một thập kỷ, cùng nhìn lại những kết quả đạt được trong thời gian qua để rồi kỳ vọng, tin tưởng những thành quả mới. Cao su VN Xuân Canh Tý lắng nghe những chia sẻ của NLĐ trong ngành.
Anh Hoàng Đức Thuận
Anh Hoàng Đức Thuận
Anh Hoàng Đức Thuận – Phó Ban Tuyên giáo Đảng ủy Cao su Phước Hòa: “Mong mưa thuận gió hòa”

“Trong nhiều năm qua, VRG và Công đoàn Cao su VN đã thực hiện tốt chính sách đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng cho con em CNLĐ vượt khó học giỏi. Trong năm 2020 và những năm  tiếp theo, với tình hình khó khăn chung của toàn ngành và đòi hỏi ngày càng cao về chất lượng nhân sự nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của toàn ngành, tôi mong rằng Tập đoàn nói chung và Công đoàn CSVN nên có chính sách hỗ trợ cho các cán bộ tự học tập có trình độ từ thạc sỹ trở lên. Có thể giới hạn ở một số trường, như Đại học Kinh tế TP.HCM, Đại học Luật, Đại học Nông Lâm và một số ngành như: Kinh tế, Luật, Nông nghiệp… Qua đó vừa động viên, khích lệ vừa không ngừng bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao cho các đơn vị nói riêng và Tập đoàn nói chung nhằm phục vụ cho mục tiêu phát triển chung của toàn ngành.

Tôi cũng mong rằng, bên cạnh tiếng nói của VRG thì Hiệp hội Cao su, các tổ chức Đoàn thể cũng thường xuyên có tiếng nói với các Bộ, cơ quan chuyên môn, các đoàn thể cấp trên và Thủ tướng Chính phủ để làm sao có thể đem giá trị thu được từ gỗ cao su sau khi hết chu kỳ thu hoạch mủ được quay lại để hỗ trợ tiền lương cho công nhân ngành cao su trong giai đoạn giá mủ cao su chưa phục hồi như hiện nay. Có như thế mới cải thiện được tiền lương cho NLĐ, để họ an tâm công tác và đồng hành lâu dài cùng đơn vị.

Tôi mong rằng năm 2020 sẽ mưa thuận, gió hòa để NLĐ có thể an tâm tận thu tốt nguồn sản lượng, kết hợp với giá mủ cao su sẽ hồi phục để đem lại nguồn thu nhập tốt nhất cho NLĐ trong ngành cao su”.

Anh Võ Hoàng Anh
Anh Võ Hoàng Anh
Anh Võ Hoàng Anh – Chuyên viên Ban Quản lý Kỹ thuật VRG: “Sẽ nghiên cứu các sáng kiến, mô hình mới”

“Trong năm 2020, tôi mong giá mủ cao su sẽ được nâng lên để từ đó đời sống của người làm cao su được cải thiện. Nhờ vậy mọi người có thể gắn bó, cống hiến và phát huy khả năng lao động, sáng tạo trong công việc. Tuy nhiên không thể phủ nhận là trong thời gian qua dù giá mủ xuống thấp nhưng NLĐ trong ngành đều rất hăng hái và nỗ lực trong công việc, tôi lấy đó làm động lực  để tiếp tục phấn đấu và cống hiến cho ngành, cho đơn vị. Hy vọng rằng trong tương lai ngành cao su sẽ ngày càng phát triển hơn nữa, phát triển về kinh tế, về con người và về xã hội.

Năm 2020, tôi sẽ cố gắng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bản thân sẽ tích cực nâng cao trình độ chuyên môn, đưa ra những sáng kiến, mô hình, cách làm mới mang lại hiệu quả trong công việc”.

Lý Thị Kim Liên
Chị Lý Thị Kim Liên
Chị Lý Thị Kim Liên, Trưởng Ban nữ công, Công ty TNHH MTV Cao su Chư Sê: “Mong giá cao su phục hồi”

“Năm 2019 được đánh giá là một năm có nhiều cơ hội nhưng cũng gặp không ít khó khăn thách thức đối với công ty, với ngành cao su. Một năm với nhiều kết quả khả quan, toàn thể NLĐ trong công ty đã nỗ lực, vượt khó, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Năm mới 2020, “Tống cựu nghinh tân”, xin chúc toàn thể NLĐ  công ty nói riêng và toàn thể NLĐ toàn ngành cao su nói chung nỗ lực, đoàn kết, vượt qua khó khăn, thách thức đạt nhiều kết quả thắng lợi. Mong rằng giá mủ cao su sẽ phục hồi, đời sống NLĐ trong công ty và toàn ngành được ổn định. Với truyền thống đoàn kết, vượt khó, với  bề  dày   90 năm truyền thống ngành cao  su,  cộng với  sự quan tâm chỉ đạo điều hành có hiệu quả của Ban lãnh đạo công ty, Ban lãnh đạo Tập đoàn, tin tưởng rằng toàn thể NLĐ trong công ty và toàn ngành sẽ hoàn thành kế hoạch, tiếp tục nỗ lực, đoàn kết xây dựng Tập đoàn phát triển, bền vững”.

Chị Nguyễn Thị Phương Anh
Chị Nguyễn Thị Phương Anh
Chị Nguyễn Thị Phương Anh, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính LĐTL, Công ty CP Chế biến Gỗ Thuận An: “Tăng lương, tăng thu nhập”

“Trước tiên tôi gửi lời chúc tới Ban lãnh đạo và toàn thể NLĐ công ty năm mới sức khỏe dồi dào. Mong Ban lãnh đạo công ty năm mới tìm được nhiều đơn hàng mới, tăng doanh thu, lợi nhuận để có điều kiện chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần đối với NLĐ. NLĐ được tăng lương, tăng thu nhập, đảm bảo công ăn việc làm và đời sống ổn định hơn nữa. Chúc toàn thể đại gia đình ngành cao su  năm mới  đạt nhiều thành quả, nỗ lực hoàn thành các KH được giao. Mong thị trường ổn định, giá mủ phục hồi, đời sống NLĐ toàn ngành khởi sắc, ổn định, phát triển”.

THẢO CHI – TUỆ LINH (ghi)