Tuổi trẻ Cao su Dầu Tiếng: Phát huy tiềm năng sáng tạo trẻ

CSVN – Trong những năm gần đây phong trào “Sáng tạo trẻ” đã và đang phát huy được sức mạnh tổng hợp của thanh niên công nhân (TNCN) Cao su Dầu Tiếng, qua đó từ những đề tài sáng kiến thiết thực trong quá trình lao động, công tác được áp dụng vào thực tiễn quản lý và SXKD đem lại hiệu quả kinh tế – xã hội cao.

Với phương châm “Mỗi đoàn viên thanh niên là một ý tưởng sáng tạo”, phong trào “Sáng tạo trẻ” được ĐTN Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng phát động đến các cơ sở Đoàn và TNCN. Để phong trào được phổ biến rộng rãi, Ban thường vụ ĐTN Công ty đã xây dựng chương trình kế hoạch cụ thể, bằng nhiều hình thức, phương pháp tổ chức vận động phong phú. Điển hình như phát động thi đua sáng tạo từng tháng, quý, tổ chức hội thi sáng kiến, kịp thời khen thưởng đột xuất nhằm nhân rộng các điển hình trong phong trào sáng tạo, hỗ trợ thanh niên trong việc xây dựng và thực hiện ý tưởng sáng tạo, hỗ trợ làm các thủ tục báo cáo sáng kiến cho TNCN để Hội đồng khoa học các cấp xét duyệt…

Từ đó đã tạo nên một phong trào thi đua sôi nổi trong toàn đơn vị, thu hút sự tham gia đông đảo của TNCN phát huy ý tưởng sáng tạo. Đồng thời phong trào cũng góp phần tạo điều kiện để TNCN làm chủ công nghệ, cải tiến phương pháp sản xuất hiệu quả hơn, đáp ứng yêu cầu phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ hiện nay. Ngoài các sáng kiến trong quản lý, SXKD, phong trào “Sáng tạo trẻ” còn tiếp nhận nhiều sáng kiến trong đổi mới phương pháp sinh hoạt, tập hợp thanh niên phù hợp với thực tế đơn vị, đảm bảo SXKD và các phong trào thanh niên của Đoàn luôn được phát triển mạnh mẽ.

Đến nay mỗi cơ sở Đoàn trong đơn vị đều thành lập Câu lạc bộ Sáng tạo trẻ, đóng góp hàng trăm ý tưởng sáng tạo, nhiều ý tưởng được Hội đồng khoa học cấp tỉnh, ngành cao su đánh giá cao trong ứng dụng vào thực tiễn, qua đó ĐTN Công ty đã lựa chọn và chuyển giao những sáng kiến có giá trị cho Công ty ứng dụng vào hoạt động SXKD. Qua phong trào “Sáng tạo trẻ” đã xuất hiện hàng trăm TNCN được tuyên dương “Người thợ trẻ giỏi”, đặc biệt có 1 đại biểu thanh niên tham dự Festival sáng tạo trẻ toàn quốc lần thứ IV, 1 đại biểu thanh niên được vinh danh Tài năng trẻ tỉnh Bình Dương và nhiều điển hình trong phong trào sáng tạo khác.

Thông qua phong này, ĐTN Công ty TNHH Cao su Dầu Tiếng đã phát huy được tiềm năng sáng tạo, cổ vũ TNCN không ngừng phát minh sáng chế, cải tiến kỹ thuật, làm chủ ứng dụng khoa học công nghệ góp phần vào quá trình phát triển của công ty và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

VĂN THỌ