Tháng Mười Hai 7, 2019

Đảm bảo quyền lợi cho lao động đặc thù

CSVN – Quốc hội vừa thông qua Bộ Luật Lao động (sửa đổi), trong đó có điều khoản quan trọng là tăng tuổi nghỉ hưu của người lao động (NLĐ) lên 62 tuổi đối với