Gần 900 đại biểu tham dự Hội nghị thông tin chuyên đề Cách mạng công nghiệp 4.0

CSVNO – Ngày 29/11, gần 900 đại biểu là cán bộ quản lý, lãnh đạo các Đảng bộ trực thuộc Đảng uỷ Khối DNTW đã tham gia  Hội nghị thông tin chuyên đề, cập nhật kiến thức Nội dung chủ yếu Nghị quyết số 52 – NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về “Một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư” do Đảng uỷ Khối DNTW tổ chức.
Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu TP.HCM
Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu TP.HCM

Hội nghị được  tổ chức trực tuyến với ba điểm cầu, gồm hai điểm cầu tại Hà Nội và một điểm cầu tại TP.HCM. Thành phần tham dự gồm có các đồng chí Uỷ viên Ban thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ, HĐQT Tập đoàn; Ban Tổng giám đốc các đơn vị trực thuộc Đảng bộ các đơn vị trực thuộc Đảng uỷ Khối DNTW.

Diễn giả trình bày nội dung Nghị quyết số 52 – NQ/TW lần này là Tiến sĩ Khoa học Phan Xuân Dũng – Uỷ viên Ban chấp hành TW Đảng, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội.

Điểm cầu trực tuyến tại TP.HCM
Điểm cầu trực tuyến tại TP.HCM

MINH NHIÊN