Tháng Mười Một 26, 2019

Một đời cây

CSVN – 274 ha cao su của 35 năm về trước là vườn trồng mới của Nông trường Đồng Nơ, CTCS Bình Long, do bàn tay cần mẫn của người công nhân trồng và chăm

Một đời cây

CSVN – 274 ha cao su của 35 năm về trước là vườn trồng mới của Nông trường Đồng Nơ, CTCS Bình Long, do bàn

Một đời cây

CSVN – 274 ha cao su của 35 năm về trước là vườn trồng mới của Nông trường Đồng Nơ,