Xây dựng thương hiệu VRG trong lĩnh vực khu công nghiệp

CSVN – Đó là chỉ đạo của ông Trần Ngọc Thuận – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VRG tại cuộc họp đánh giá hoạt động các khu công nghiệp (KCN) trực thuộc VRG, vào ngày 19/9.
KCN Bắc Đồng Phú. ẢNH: Đào Phong
KCN Bắc Đồng Phú. ẢNH: Đào Phong
Kết quả sản xuất kinh doanh vượt trội

Tính đến thời điểm hiện nay, VRG đang đầu tư vào 12 công ty hoạt động trong lĩnh vực hạ tầng KCN. Các công ty đang đầu tư và khai thác 16 KCN với tổng diện tích 6.566,37 ha; nằm tập trung tại các tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Tây Ninh và Hải Dương. Trong tổng số 16 KCN có 5 KCN thuộc quỹ đất ngoài cao su với tổng diện tích là 3.173,81 ha. Theo kế hoạch, năm 2019 và thời gian tới, Tập đoàn sẽ thoái vốn toàn bộ tại các công ty này. Như vậy, chỉ còn lại 11 KCN của Tập đoàn trên đất cao su với tổng diện tích 3.392,50 ha (khoảng hơn 3,65%/diện tích các KCN trong cả nước).

Kết quả thực hiện 8 tháng so với kế hoạch năm 2019 đã được Tập đoàn thỏa thuận của 11 công ty KCN thuộc Tập đoàn đạt kết quả tốt. Cụ thể, diện tích đất cho thuê 105,12 ha /222,24 ha (đạt 47,3% kế hoạch), lũy kế đến thời điểm hiện tại tổng diện tích cho thuê/ diện tích đất thương phẩm toàn Tập đoàn 2.396,07 ha/2.876,77 ha (tỷ lệ lấp đầy 83,29%). Tổng doanh thu 1.322,38 tỷ đồng/1.713,39 tỷ đồng (đạt 77,2% KH), lũy kế đến thời điểm 31/8, tổng doanh thu 7.841,76  tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế 751,63/695,36 tỷ đồng (đạt 108,1% KH). Lợi nhuận sau thuế 618,76/572,58 tỷ đồng (đạt 108,1% KH), lũy kế đến thời điểm hiện tại tổng lợi nhuận sau thuế 3.062,25 tỷ đồng. Nộp ngân sách 516,22/510,98 tỷ đồng (đạt 101% KH), lũy kế đến thời điểm hiện tại tổng nộp ngân sách Nhà nước 3.659,8 tỷ đồng. Cổ tức bình quân tối thiểu trên 20% (tính bình quân cho 11 công ty).

Đẩy mạnh mở rộng giai đoạn 2

Hiện tại, chỉ có các KCN như Nam Tân Uyên mở rộng giai đoạn 2 là 345,86 ha và KCN Nam Pleiku (do Công ty TNHH MTV Cao su Chư Sê làm chủ đầu tư) trên 200 ha đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư. KCN Rạch Bắp mở rộng của Công ty CP Công nghiệp An Điền 360 ha đã có Quyết định điều chỉnh quy hoạch KCN trên địa bàn tỉnh Bình Dương; các dự án đầu tư mới, đầu tư mở rộng đang dừng ở việc Tập đoàn thỏa thuận chủ trương đầu tư. Kết luận cuộc họp, ông Trần Ngọc Thuận – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VRG đề nghị các công ty cao su và các công ty KCN chủ động, quyết liệt triển khai thực hiện quy hoạch sử dụng đất và chiến lược kinh doanh đã được Tập đoàn phê duyệt. Lãnh đạo VRG sẽ kiến nghị Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương hỗ trợ Tập đoàn có cơ chế được ưu tiên đầu tư KCN trên đất cao su chuyển đổi theo định hướng chuyển đổi từ 15.000 đến 20.000 ha cao su từ nay đến năm 2030, thông qua việc điều chỉnh, bổ sung ngành nghề đầu tư, kinh doanh KCN trên đất trồng cao su chuyển đổi.

“Các công ty KCN, các công ty cao su dự kiến đầu tư KCN cần liên kết chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau, chia sẻ kinh nghiệm đầu tư, kinh doanh, giới thiệu cơ hội đầu tư KCN… nhằm khai thác phát huy lợi thế giữa các doanh nghiệp trên từng địa bàn nói riêng và toàn Tập đoàn nói chung, thông qua việc thành lập Câu lạc bộ KCN Tập đoàn và thành viên bao gồm các TGĐ của các Công ty KCN và các công ty dự kiến đầu tư KCN để tạo cơ hội gặp mặt, trao đổi, giao lưu học hỏi lẫn nhau. Tập đoàn sẽ sớm thành lập bộ phận để theo dõi, hỗ trợ các công ty và cùng tháo gỡ những khó khăn liên quan đến công tác đầu tư KCN. Tích cực đẩy mạnh xây dựng thương hiệu VRG trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh KCN”, ông Thuận chỉ đạo.

TUỆ LINH