Công nghiệp hóa, hiện đại hóa ngành cao su

CSVN – VRG và NLĐ ngành cao su kỷ niệm 90 năm truyền thống (28/10/1929 – 28/10/2019) với một dấu mốc lịch sử quan trọng. Năm đầu tiên VRG chuyển sang hoạt động hoàn toàn theo mô hình công ty cổ phần với những kế hoạch, định hướng chiến lược SXKD nhằm mục tiêu tăng tốc, bứt phá, hiệu quả.
Sản xuất lốp xe. Ảnh: Trần Văn Sơn
Sản xuất lốp xe. Ảnh: Trần Văn Sơn

Trong hoàn cảnh hiện tại, lĩnh vực chính là sản xuất cao su vẫn đang gặp nhiều khó khăn. Biến đổi khí hậu làm diễn biến thời tiết thất thường, ảnh hưởng đến thu hoạch sản lượng mủ cao su. Giá cao su vẫn ở mức thấp, do thị trường tiêu thụ diễn biến bất lợi.

Nhìn lại truyền thống hào hùng của đội ngũ công nhân cao su với dấu mốc 90 năm, với tình hình hiện nay, chợt có đôi điều suy nghĩ. Lịch sử phát triển của ngành luôn đồng hành, gắn liền với từng chặng đường đấu tranh, phát triển của đất nước: Chống Pháp – chống Mỹ – củng cố – xây dựng – phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Ông cha ta đã có công xây dựng ngành cao su qua bao thế hệ, vậy nhiệm vụ của thời kỳ này là phát triển ngành đi lên với phương châm công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Làm bằng cách nào với tình hình khó khăn của thị trường cao su hiện nay? VRG – một doanh nghiệp chủ lực của ngành cao su Việt Nam, hiện nay là công ty cổ phần, hoạt động theo phương châm  vì mục tiêu doanh thu, lợi nhuận gắn liền với chăm lo tốt đời sống NLĐ, đảm bảo an sinh xã hội. Trong đó, trước mắt phải hoạt động hiệu quả, có lãi để nâng cao thu nhập NLĐ. Trong khi lĩnh vực truyền thống là trồng, thu hoạch mủ cao su vẫn đang trong giai đoạn khó khăn thì việc chủ động, mạnh dạn thúc đẩy phát triển lĩnh vực khu công nghiệp trên đất cao su và sản xuất gỗ, cùng với nông nghiệp công nghệ cao là câu trả lời cho định hướng phát triển.

Khu công nghiệp và gỗ đã đóng góp đáng kể cho doanh thu, lợi nhuận VRG và các đơn vị thành viên trong những năm qua, cùng với chọn lựa cây trồng hiệu quả trên đất cao su theo công nghệ tiên tiến trong thời gian tới. Đó chính là công nghiệp hóa, hiện đại hóa ngành cao su – nhiệm vụ của thế hệ hiện tại trong việc gìn giữ và phát huy giá trị truyền thống 90 năm qua.

QUỐC AN