Thanh niên Cao su Hương Khê – Hà Tĩnh chú trọng đổi mới sáng tạo

CSVNO – Vừa qua, Đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Cao su Hương Khê  – Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên giữa nhiệm kỳ 2017-2022.
UV BCH được bầu bổ sung tại Đại hội
UV BCH được bầu bổ sung tại hội nghị

Hội nghị đã đánh giá tình hình công tác Đoàn nửa nhiệm kỳ qua và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong nửa nhiệm kỳ tới, đồng thời bầu bổ sung 03 đồng chí vào Ban chấp hành Đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017-2022.

Trong giữa nhiệm kỳ qua, Đoàn cơ sở công ty đã chủ động kêu gọi đoàn viên thanh niên không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ, đặc biệt động viên thanh niên đổi mới có những công trình nghiên cứu, sáng tạo trong chuyên môn, trong lao động sản xuất, tăng hiệu quả công việc, tăng năng suất lao động như: mạnh dạn đề xuất các ý tưởng, sáng kiến cải tiến công tác chuyên môn nghiệp vụ, sáng kiến cải tiến kỷ thuật, nâng cao tay nghề chăm sóc, cạo mủ cao su nhằm tăng năng suất, sản lượng mủ,…

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Với 36 đoàn viên, chiếm 13% lực lượng lao động toàn công ty, đoàn viên thanh niên luôn cố gắng nỗ lực học tập, đổi mới, sáng tạo để nâng cao trình độ chuyên môn công tác nhằm đáp ứng nhu cầu công việc. Đội ngũ cán bộ gián tiếp hằng năm được tham gia các lớp tập huấn do VRG tổ chức theo lĩnh vực chuyên môn của mình phụ trách, đội ngũ công nhân trực tiếp thì được tập huấn kĩ thuật trồng, chăm sóc, khai thác mủ cao su vì vậy mà các đoàn viên luôn đáp ứng được yêu cầu công việc và có những sáng kiến, ý tưởng mới phục vụ tốt công việc của mình.

ĐINH THỊ NHƯ HOÀI